SKOLIOZA

Погледнат в профил гръбначният стълб има S-образна форма. Погледнат отзад или отпред обаче гръбначният стълб на човек трябва да е изправен.

Гръбначно изкривяване (сколиоза) наблюдаваме, когато гръбначният стълб е изкривен под S-образна или С-образна форма, погледнат в предно-задна посока.

На какво се дължи появата на сколиоза?

Не е напълно ясна причината, поради която се образува това заболяване и медицината все още работи в тази насока. Все пак лекарите твърдят, че то може да е вродено или придобито.

Придобитата сколиоза може да е следствие от прекарано заболяване (рахит), от претърпяна травма или операция. Друга основна причина е неправилната стойка в училище или на работа, която води до подобно изкривяване.

Какви са симптомите и измененията, които предизвиква сколиозата?

Видима асиметрия на тялото, която се характеризира с един или няколко от следните симптоми – различно ниво на раменете, по-голяма извивка на талията от едната страна, несиметричен гръден кош, наклон на главата на едната страна, оптична измама за различна дължина на краката, което се дължи на извивката на

Facebook
Ваксини по време на covid-18