Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Хомеопатия

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ – ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Атопичният  дерматит  е  хронично – възпалително  заболяване  при  индивиди  с  атопична  диатеза. В  световен  мащаб  болестта  обхваща  около  20 %   от  децата. Причините  са  както  ендогенни,  така  и  екзогенни. Критерии  за  диагноза : големи  критерии –  сърбеж, лихинификация,  хронично – рецидивиращ  ход, фамилна  анамнеза  за  атопия малки  критерия  –  суха  кожа,  ихтиоза,  сърбеж,  засягане  на  …

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ – ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ Повече ….

схеми и протоколи

АУТИЗЪМ /трудно проговаряне/  –   ОСНОВНИ  СИМПТОМИ –нарушени  социални  взаимоотношения –нарушения  в  речта  и  езика –повтарящи  се  стереотипни  действия   Като  причина  за  поява  се  посочва  амбивалентно/студено,  неангажирано/ поведение   на  майката  по  време  на  бременносттал Типично  за  аутизма – неустойчив  очен  контакт. Много  често  има  завишение  на  серумните  нива  на  някои  тежки  метали – Олово, Живак, …

схеми и протоколи Повече ….

Scroll Up