Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Сулфур

„Сулфур е подходящ за хора
в добро здраве, които се
разболяват само периодично
или епизодично“, казва д-р
Соланж Лопес Валспир за SULFUR.
Животът е резултат от без –
крайни взаимодействия с окол –
ната среда на всички нива. Всичко
в живота може да се обобщи с
динамиката на стимула и реак –
цията/отговора. Ние, като човешки същества, получаваме стимул, който задейства в нашия организъм
адаптационни механизми, които на свой ред генерират отговор.
Когато температурата се понижава и става студено, тялото ни активира
механизмите на терморегулация, за да предотврати изпадането в
хипотермия и за да не се поддаде на температурния срив.
Когато патогенни бактерии навлизат в нашето тяло, цялата ни имунна
система се вдига на оръжие, за да спре атаката и да предотврати големи
злини.
Когато се почувстваме застрашени нашата невровегетативна система
се активира, за да се подготви за битка или бягство и да можем да развием
най-подходящия отговор на спешната ситуация.
Когато се храним и храносмилателната ни система усеща, че в тялото
ни влиза храна, първото нещо, което прави е да я анализира, за да провери
каква е. Поведението на храносмилателните ни органи няма да е едно и
също, ако ядем ябълка или ядем бадеми с мед. Времето на храносмилането
и стомашните сокове, които ще се отделят, ще зависят от вида на храната,
която приемаме. Всяка храна (стимулът), ще получи отговор, адаптиран
към нейните особености.
По този начин успехът в живота ще зависи от способността, която
притежаваме да генерираме най-подходящите отговори на постоянните
стимули от околната среда. Когато не сме в състояние да отделяме пра –
вилните храносмилателни сокове, при всеки повод ще имаме стомашни
проблеми или ако не знаем как да се впишем и да се приспособим към
загуба или нещастие рискуваме да изпаднем в депресия.
Съществуват хора с голям потенциал за адаптация, които бихме могли
да наречем „добре реагиращи“. Те могат да претърпят атака, да ге нерират
защитен отговор, да преодолеят про цеса и да се върнат в равновесие. Това

е типът човек, който ще се нуждае от SULFUR, за да
пре одолее здраво словните си проблеми, защото
въп реки големия си защитен потенциал, житейс –
ките си туации го заливат и той все пак се разбо –
лява.
При SULFUR, както винаги в този живот, не
всичко е светлина и блясък, има и сенки. Ще пого –
ворим за всичко това, но първо бих искал да ви
разкажа един клиничен случай от многото, когато
SULFUR беше много полезен. Знаете каква е силата
на изображенията, картините и примерите.
Преди малко повече от пет години, в кабинета
ми дойде за консултация мъж на петдесет години с
хипертония, лекуван с VALSARTAN 160, по една
таблетка всяка сутрин, който приемаше от пет
години.
Той имаше добро отношение към хомеопа –
тията и искаше да провери дали би било възможно
да се поддържат нормални нива на кръвно наля –
гане, без да се налага да приема конвенционален
медикамент за цял живот с всичките му потен –
циални рискове. Тежеше 75 кг и беше висок 172 см.
Сестра му също страдаше от хипертония. Ще ви
разкажа накратко някои аспекти от неговата меди –
цинска история, които ни позволяват да разберем
„природата “на този човек.
Като дете сливиците му били отстранени, а на
25 години се подложил на терапия с ваксина
заради проблем с алергия към акари и кучешка
козина. По време на консултацията алергията към
кучешка козина все още е актуална. Той също е
преболедувал хепатит А като дете е имал и някои
хемороидални атаки като възрастен.
Няма проблеми с храносмилането („ мога да ям
камъни “) и обикновено не се разболява по време
на грипни епидемии. От четири години беше започнал да страда от студова алергия през зимата,
но се смяташе за “топъл” човек. Спи добре и спортува, но малко нередовно. Не пуши, яде всичко и
пие редовно алкохол. Смята се за позитивен човек
и с добро чувство за хумор; „Обикновено виждам
бутилката винаги наполовина пълна.“ Обича да
работи с хора. Работата му е на общественик, нещо,
което му носи и радост.
Въз основа на тези данни и някои други, които
спестявам, за да не претоварвам изложението,
реших да му предложа да започне да приема SULFUR заедно с обичайните си медикаменти за хипертония, за да видя как ще еволюира и да анализирам възможността за намаляване на конвенционалните медикаменти.
В резюме: Днес той има нива на кръвно налягане между 120-130 / 75-80 при седмичен
прием на 5 гранули SULFUR, без друго лечение.
Пациентът успя да замести ежедневното лечение с потенциални неблагоприятни ефекти със
седмичен прием на безопасен хомеопатичен медикамент, като поддържа същите нива на кръвно
налягане. Той е много доволен, и аз също.
Изходният материал, суровината, която се използва за получаване на хомеопатичния медикамент SULFUR е сублимирана и пречистена сяра.
Предлага се под формата на жълт прах, без вкус и
миризма. Сярата е съществен елемент от живата
природа. Той участва в множество ензимни процеси и присъства практически във всички органи
на нашето тяло. Той е основна молекула за живота.
Предвид неговата повсеместност в организма
лесно е да се разбере, че това е един от онези хомеопатични медикаменти, които имат способността да действат на много и различни нива при
хора, чувствителни към него.
Винаги казваме, че когато гледаме на пациента
през призмата на Хомеопатията ни интересува
както заболяването, от което той страда и заради,
което е дошъл при нас на консултация с неговите
специфични и индивидуални форми на проява,
така и различните аспекти от живота му.

Интересуват ни неговите останали заболявания, слабите му от физическа гледна точка места,
начина му на съществуване и взаимоотношенията
му с хората, неговите вкусове, работа, резултати от
клинични изследвания, всякакви други медицински тестове, които може да ни донесе и дали свързва началото на заболяването с определени обстоятелства т.е. в крайна сметка всичко, което би
ни помогнало да разберем кой е нашият пациент
и защо се е разболял по този конкретен начин.
Както казахме преди, чувствителните към SULFUR пациенти в Хомеопатията са хора с много висока
реактивност и голям потенциал за отговор. Те притежават значителна способност за елиминиране и
кожата е един от предпочитаните за това органи. Поради това SULFUR е един от медикаментите, който
ще се вземе предвид при всички кожни проблеми
със сърбеж, който се влошава от топлина и баня.
Тези пациенти имат склонност към остри и
бурно протичащи заболявания. Техните катари,
грипове, настинки са брутални, с тенденция към
висока температура, особено при деца, но обикновено се възстановяват бързо и излизат от тези
състояния с укрепнали сили.
Обикновено са „топли“ и склонни към конгестия пациенти, едри и корпулентни, които винаги
търсят свеж въздух. Намираме обаче и друга типология: на по-слаби и по-издължени пациенти, кои –
то могат да бъдат дори и зиморничави, въпреки че
понасят зле топлината и, които проявяват тенденция към хронична умора.
Те имат много експанзивен, весел и общителен
характер. Активни и импулсивни, когато са в добра
форма, те могат да станат по-раздразнителни и
мързеливи, когато преминават през фаза на униние. Редуването на фази е нещо характерно за тях.
Това са хора оптимисти, които се радват на живота, на неговите удоволствия, но понякога могат
да бъдат твърде мечтателни и не толкова прагматични. Могат да имат склонност към изграждане на
„въздушни кули“, които никога не материализират
напълно.
Друга честа особеност на характера им е, че в
някаква степен са хора егоцентристи. Понякога им
е трудно да разберат, че те не са център на вселената, че съществуват и други хора и че нуждите на
тези хора са толкова важни, колкото и техните
собствени. Както казахме, те притежават много
детски и свеж дух, много са спонтанни и характерът
им е обагрен с нюансите на светлината и сенките.
Всички тези аспекти на техния характер и поведение, физическата им структура, склонността
им да са здрави и силни хора, докато не се появи
остра картина, която обикновено е свръхостра и
от която обикновено излизат бързо и по-укрепнали, или склонността им да проявяват кожни проблеми, са характеристиките, който ни карат да мислим, че SULFUR може да е хомеопатичния медикамент, от който тези хора имат нужда, когато трябва
да лекуват здравословен проблем.
Състояния, при които SULFUR може да бъде
показан при пациенти, чувствителни към него:
1. Фебрилни състояния и остри възпалителни
процеси.
2. Кожни проблеми, които протичат с интензивен сърбеж, който се влошава от топлина и измиване и е придружен от локално усещане за парене.
Да се има предвид най-вече при уртикарии.
3. Кожни проблеми, които водят към възпа –
ление и/или нагнояване: акне, фурункулоза, хер –
пес, ечемик; алергии и др.
4. Рецидивираща инфекциозна респираторна
патология. Катари, настинки, бронхиолити при
най-малките, отити, тонзилити.
5. Хронична или рецидивираща неинфек –
циозна респираторна патология. Астма, алергичен
ринит, вазомоторен ринит.
6. Гастрит и храносмилателни проблеми. Па –
циентите, чувствителни към SULFUR, са склонни да
страдат от храносмилателни проблеми поради
злоупотреба с храни, тъй като по принцип са любители на доброто хранене.
7. Възпалителен артрит и някои ревматични
процеси.
8. Спазмодична артериална хипертония.
9. Горещи вълни при менопауза и гинеко –
логични и пикочни проблеми при хора, чувстви –
телни към медикамента.
10. Метаболитни проблеми като диабет, над –
нормени нива на пикочна киселина или повишен
холестерол и липиди в кръвта при хора, както
казахме, със склонност към излишъци и „добър
живот “.
Това не е подробен списък на клиничните пока –
зания, а извадка от възможностите за управ ление
на даден хомеопатичен медикамент като SULFUR
при хора, чувствителни към него. Поня кога само
този медикамент ще бъде достатъчен, за да помогне
на пациента при неговото заболяване, а в други
случаи ще трябва да го допълним с някои други
лекарства, хомеопатични или не, според нуждите.
SULFUR несъмнено е един от най-сложните и
дълбоки хомеопатични медикаменти, с които раз –
полагаме и следователно един от най-често из пис –
ваните. Настоящата статия е израз на желанието ми
да представя дълбокото клинично измерение, кое то
може да има един хомеопатичен медикамент ка то
SULFURкогато го опознаем и сме в състояние да разберем при какви пациенти може да бъде показан.
#Хомеопатията дава още една възможност

Д-р Гийермо Басаури, Испания

 1. Здравейте, имам горещи вълни, неспокоен сън, качване на тегло, често лошо настроение, кръвното ми играе. Аз съм в менопауза как мога да приемам Sulfur 9ch?

  1. Mario Janakiev

   Здравейте, Сулфур се приема в разреждане 30 сн – по 5 гран. на ден


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Отговорите са изготвени от екип на Д-р Марио. Ако искате лична консултация-заповядайте във "ВИП Зоната".

 2. Валя Иванова

  Здравейте, за подобряване еластичноста и “подмадяване” на кожата коя е правилното разреждане на Sulfur и по каква схема се приема? Благодаря предварително.

  1. Mario Janakiev

   Здравейте Валя, Да, Може да съставим схема за по-добра еластичност и визия на кожата.
   Моля напишете повече подробности на този линк – https://sanitas.bg/onlajn-konsultatsiya-s-lekar/


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Отговорите са изготвени от екип на Д-р Марио. Ако искате лична консултация-заповядайте във "ВИП Зоната".

Вашият отговор на Mario Janakiev Откажете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*