Е-МАГАЗИН

100% Гаранция

ВИП ЗОНА

Само за ценители

Въвеждат COVID-мерки в училищата и детските градини от 15 септември

Временни противоепидемични мерки се въвеждат от 15 септември в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. Мерките ще са в сила до 14 октомври, съобщават от здравното министерство.

В детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина или ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Защитете детето от предстоящите вируси с ИмуноКидс на Д-р Марио

Д-р МАРИО Имунокидс – природен имуномодулатор за деца

В училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки, както и между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки.

Трябва да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня. Предвижда се отделна класна стая за всяка паралелка. Училищата трябва да ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката.

Приемът на учениците трябва да се осъществява през повече входове – за учебните заведения с повече от 100 ученици). Храненето трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м.

Необходимо е провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*