Предменструални оплаквания и хомеопатия

Предменструалният синдром настъпва през лу-

теалната фаза. Придружен е от симптоми като на-

прежение в гърдите и нервно-психични смущения.

Възможна е появата също на множество хранос-

милателни, дерматологични и по-специално на

УНГ симптоми.

• 75 % от жените страдат от предменструален син-

дром. Този синдром има генитални, храносми-

лателни, неврологични, психични и много други

проявления. Понякога е причина за прекомерно

голям прием на психотропни медикаменти или

такива с антиедематозно действие и др.

• Хомеопатията позволява прилагането на лесна

терапия като се вземат предвид всички сим-

птоми при жените преди менструация.

• Най-често наблюдаваният синдром е този от хи-

перестрогенен тип.

Той е резултат от повишената чувствителността

към естрогени, циркулиращи в кръвта.

1. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА

• Хомеопатичните медикаменти могат да въздей-

стват върху много симптоми, свързани с пред-

менструалния синдром. Липсата на нежелани

странични реакции привлича интереса на жените,

които не желаят да приемат естропрогестативни

препарати за контрацепция и тези, при които

предменструалния синдром се е появил отново

след раждане или с настъпване на менопаузата.

• Хомеопатичната терапия най-често прибягва до

многократно разредени хормони, които регу-

лират чувствителността на пациентката при

цикличните изменения в нивата на хормоните.

• Това е доказателство за факта, че хомеопатията

лекува една особена чувствителност, а не коли-

чествено разстройство.

• Тази терапия съблюдава физиологията на па-

циентките и равновесието в техния организъм.

Освен това оказва благоприятно въздействие

върху общото им състояние.

2. НАШИТЕ СЪВЕТИ

• За да бъде ефективно хомеопатичното лечение

трябва да продължи най-малко в течение на три

менструални цикъла. Особено важно е да се за-

почне в подходящия момент на цикъла.

• Идеалният момент е два дни преди появата на

смущенията т.е. в момента на пика в нивата на

естрогена.

• Не всички предменструални синдроми са единствено от хиперестрогенен тип. В синдрома

участва и индивидуалният терен на пациентката.

В много случаи, обаче, клиничната картина по-

скоро е свързана с наличието на хиперестроге-

нен фон.

В настоящата статия представяме възможнос-

тите на хомеопатията за лечение на стриктно хи-

перестрогенните синдроми т.е.:

• Тези, които настъпват в момент на най-високи

пикови нива на естрогена.

• Тези, които включват системно симптоми, свър-

зани с млечните жлези и поне още два симптома

от триадата: невропсихични симптоми, гени-

тални симптоми и болка.

Лечението на тези предменструални синдроми

е широко доминирано от медикамента Folliculinum, подкрепен от медикаменти с локално

действие.

В други случаи сe прилагат било хормони (Progesteronum: лутеална недостатъчност), било специ-

фично теренно лечение (Lachesis, Pulsatilla. Natrum mur., etc.)

3. НАБОР ОТ СРЕДСТВА

Folliculinum 15 CH

• По една доза на 8-мия и 20-тия ден от цикъла.

• Поява на мастодинии с подуване и болки в гърдите.

• Увеличение на теглото с няколко килограма

преди менструация.

• Промени в настроението: агресивност, раздраз-

нителност.

• В някои случаи хиперестрогенeмията се опред-

еля като относителна, защото е свързана с луте-

ална недостатъчност.

В тези случаи се асоциира с:

Progesteronum 5 CH

• 5 гранули на 16-тия и 25-тия ден от цикъла.

Този медикамент се използва при лутеална не-

достатъчност.

Медикаменти, показани при преобладаване

на някои симптоми

– ЦЕФАЛГИИ И МЕНСТРУАЛНИ МИГРЕНИ

Cyclamen 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от появата на сим-

птомите или системно от 16-тия ден на цикъла.

• Офталмични мигрени, цефалгия, придружена

със световъртеж, диспепсия и непоносимост

към мазни храни.

N.B.Този медикамент е подходящ също за лечение на мигрени,

настъпващи в един или друг момент от живота на мъжа или

жената.

– СИМПТОМИ, СВЪРЗАНИ С МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ

Lac caninum 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на

поява на симптомите или системно от 16-тия

ден на менструацията.

• Силна мастодиния. Гърдите са силно болезнени,

подути, чувствителни и към най-малкото движе-

ние.

Phytolacca 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на

поява на симптомите или системно от 16-тия ден

на цикъла.

• Мастодинии при жени с болезнени фиброаде-

номи.

Actaea racemosa 15 CH

• Два пъти дневно като се започне два или три

дни преди появата на менструацията.

• Мастодиния главно на лявата гърда.

• Мускулни контракции в тила.

• Болки в гърба с чувствителност при натиск

върху костните апофизи.

• Окципитално главоболие, ирадииращо към

очите.

• Възбуда, придружена с приказливост, която

може да се редува с другите физични прояви.

– НЕРВНО ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ

Ignatia amara 15 CH

• По 5 гранули от един до четири пъти дневно в

зависимост от интензитета на симптомите.

• Тревожност с усещане за „топка в гърлото“, те-

жест, епигастрален дискомфорт, променливо

настроение.

Nux vomica 15 CH

• По 5 гранули преди лягане от 16-тия ден на ци-

къла.

• Промени в настроението, придружени от авто-

ритаризъм, гняв, раздразнителност без плач,

констипация, епигастралгия и рефлукс при па-

циентки, които с удоволствие приемат раз-

лични възбуждащи средства (чай, кафе, цигари

и т.н.) в контекста на лична и професионална

преумора.

4. В ПРАКТИКАТА

Пациентка на 28 години идва на консултация

по повод предменструален синдром, настъпващ

5 дни преди менструация с менструални цефал-

гии, понякога придружени от световъртеж и реф-

лукс след прием дори и на не особено мазни

храни.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла

• Cyclamen 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно от

16-тия ден на цикъла

Млада жена на 32 години се оплаква от пред-

менструален синдром с промени в настроението,

подчертана раздразнителност, чести гневни из-

блици и прояви на нетърпимост както в семей-

ството, така и в работата. В тези случаи пациен-

тката употребява кафе, повече от обичайното, и се

оплаква от киселини в стомаха.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла

• Nux vomica 15 CH, по 5 гранули дневно от 16-тия

ден на цикъла

Млада жена на 26 години идва на консултация

по повод предменструален синдром с преобла-даващи симптоми в млечните жлези: пациентката

се оплаква от силна мастодиния. Пациентката е

под наблюдение поради наличие на фиброаде-

ном.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно през

ден от 16-тия до 25-тия ден на цикъла.

• Phytolacca 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно

от 16-тия ден на цикъла.

Пациентка на 30 години със симптоми за пред-

менструален синдром, настъпващ 10 дни преди на-

чалото на менструацията се оплаква от силна мас-

тодиния, подуване на гърдите и необходимост да

носи сутиен дори през нощта, покачване на тег-

лото с около два килограма, тревожност с промени

в настроението.

qЛечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-

тия ден на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно от 16-

тия до 25-тия ден на цикъла.

• Lac caninum 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно

от 16-тия ден на цикъла

• Ignatia amara 15 CH, по 5 гранули, при необхо-

димост, до четири приема дневно.

112 коментара по “Предменструални оплаквания и хомеопатия
 1. М.Попова казва:

  Здравейте!
  Страдам от главоболие което е свързано с цикъла преди да ми дойде .Изразено със страхотна болка в лявата част на главата и в лявото око,като имам гадене понякога съпроводено с повръщане !Чак не мога да стана от леглото, всичко ме дразни-шум,миризми т.н. На 50 години съм. Виждам че има даден отговор на подобен проблем, но не ми ставя ясно кога да се взима цитираното от вас;(Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
  –Натриум муриатикум 30 сн – по 5 гран. на ден.) колко време преди появата на цикъла.
  Благодаря Ви предварително.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте,
   Вземайте тази схема един месец без прекъсване и независимо от цикъла.
   След това е добре да се направи хомеопатична схема.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. М.Попова казва:

  Благодаря Ви много за бързия отговор,.Ще се свържа с вас задължително.

 3. П. Томова казва:

  Здравейте д-р Марио! Моят проблем е следният: продължителен цикъл, който започва една седмица с черни парчета тъкан… на парцали или съсиреци, напрежение, главоболие , болки в краката, усещане за тежест, след това 4-5 дни много обилен цикъл .. и два три дни отново черни съсиреци.. общо продължава повече от две седмици. Преди два месеца преминах консервативна миомектомия 7 на 8 см. Но ситуацията е без промяна. Така е след раждането на дъщеря ми, повече от 3 години, като преди 5 -6 години също съм правила хормонално лечение на дисменорея с оргаметрил. На 38 г съм. Моля за вашето мнение.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте г-жа Томова,
   Вашият случай изисква по-сериозен разговор.
   Не мога да препоръчам терапия без преглед.
   С уаажение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. ива казва:

  Здравейте докторе, от около 2 месеца имам болки в едната мишница, които в последствие се прехвърлиха в едната гърда след навлизане в овулация. Дори и след края на овулацията гърдата ми е доста уголемена и болезнена и пареща, даже от време на време и другата ме заболява. Може би имам някакъв хормонален дисбаланс.Менструацията до сега си ми е била редовна, но за предстоящата се притеснявам. Посъветвайте за хомеопатия.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Ива,
   Имам нужда от пълен хорманален тест, и консултация със специалист, който да направи ехография на млечната жлеза.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Ц. Илиева казва:

  Здравейте Др. Янакиев,

  Статията за предменструалния синдром е много интересна, открих доста от моите оплаквания и се надявам, че ще имате съвет и за мен. На 30год съм и имам следните оплаквания: от средата на цикъла до преди да ми дойде тежък запек, много повишен апетит, увеличаване на теглото, раздразнителност, задържане на вода, подуване на корема. Бихте ли ми препоръчали хомеопатия и съответната схема на прием? Предварително благодаря!

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте г-жа Илиева,
   Да, много жени имат подобни оплаквания.
   Препоръчвам Ви :
   –Цикламен 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   –Натриум сулфурикум 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   • Ц. Илиева казва:

    Здравейте др. Янакиев,

    много благодаря за отговора! А дали е възможно вместо посочените от Вас препарати да пия само Folliculinum? В няколко статии четох, че той повлиява добре повечето оплаквания (запек, увеличаване на тегло, задържане на вода, раздразнителност). Ако не – каква е разликата с другите препарати, които сте ми препоръчали? Една доза 5 гранули ли е?

    Предварително Ви благодаря за отговора!

    • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

     Здравейте г-жа Илиева,
     За да се приема Фуликулинум са внеобходими изследвания – ниво на естрогени .
     Да дозата е 5 гран.
     С уважение д-р МАРИО Янакиев


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Марияна санева казва:

  Здравейте доктор янакиев дъщеря ми е на почти 4 години прави алергично спазми искам да си запиша час за консултация с вас

 7. Софка казва:

  Здравейте, на 47 години съм и от няколко месеца имам нарушения на цикъла. По рано от 25 ден или забавяне 35 и повече дни, какво мога да пия за да влезе в ритъм

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Софка,
   Добре е да си направите хормонални изследвания, най – вече на нивото на прогестерон и естрогени.
   След това ще коментираме.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 8. Силвия казва:

  Здравейте д-р Янакиев,

  Имам проблем със силно изпотяване през нощта 3-4 дни преди цикъл. Също преди цикъла започват да ме стягат краката и усещам тежест при ходене. След идването на цикъла отшумява тежестта и потенето. От 1 месец имам силен косопад. Преди 4 месеца ме лекуваха с кортикостероиди (пристъп на множествена склероза, която не е сигурна засега). Имам Хашимото за което пия хормони всеки ден от 7-8 години насам.

  Предварително Ви благодаря за отделеното време!

  Поздрави

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Силвия,
   Започнете приема на :
   – Цикламен 15 сн – по 5 гран. на ден.
   – Сулфур 30 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 9. Деница казва:

  Здравейте, доктор Янакиев,

  Моля, дайте съвет как да се преборя със засилените ми симптоми на Предменструалния синдром, които се обостриха след раждането на детето ми, което вече е на 2,5 години. Веднага след овулация започват силни болки в гърдите, не толкова чувствителност, колкото болка /особено в дясната – не знам дали има значение/. Започват болки в гърба, тазобедрената област и като цяло обща отпадналост. Понякога избиват и херпеси по устните или генитални. Нямам главоболие и не се чувставм раздразнителна, освен от дискомфорта на различните болежки. Денят, в който периодът е на лице, всички симптоми отшумяват.

  Благодаря Ви за отзивчивостта и голямото сърце!
  С уважение,
  Деница

  • Деница казва:

   Пропуснах да напиша, че съм на 33 години!

   С уважение,
   Деница

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Деница,
   За този вид оплакване препоръчвам лахезис 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и Бриония 9 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 10. Деница казва:

  ЗДравейте, доктор Янакиев!

  Колко месеца да ги приемам?

  Благодаря за бързия отговор!
  Прекрасен ден,
  Деница

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте деница,
   поне два месеца.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


*

Как да се справим с „ТРУДНИТЕ“ ученици
Facebook

http://rezerv-e.com/mario-21

Posted by Rezerv-E on 10 юли 2015 г.