Пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина - изображение

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да открие причината за симптоми като слабост, умора, поява на синини и много други.

Изследването на пълна кръвна картина включва:

 • Бели кръвни клетки (левкоцити). Белите кръвни клетки имат много важна роля за предпазване на организма от инфекции. При възникване на инфекция белите кръвни клетки атакуват и разрушават бактериите, вирусите или други организми, които я причиняват. Белите кръвни клетки са по-големи по размер от червените кръвни клетки, но са по-малко на брой. Техния брой силно се повишава при инфекция. Изследването на броя на белите кръвни клетки може да се провежда и за да се провери как организма се справя с лечението на рак.
 • Диференциално броене на бели кръвни клетки. Основните видове бели кръвни клетки са неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили. Всеки един от тези видове клетки играе различна роля в защитата на организма. Броя на клетките от всеки един дава много важна информация за имунната система. Наличието на твърде много или твърде малко клетки от различните видове може да подпомогне да се определи вида на инфекцията, наличието на алергична или токсична реакция.
 • Червени кръвни клетки (еритроцити). Червените кръвни клетки участват в пренасянето кислород от белия дроб до тъканите и на въглероден диоксид от тъканите до белия дроб. Ако червените кръвни клетки са малко (при анемия) организма не може да се снабди с необходимия му кислород. Ако броя на червените кръвни клетки е твърде висок (при полицитемия) съществува риск от слепване помежду им и запушване на малките кръвоносни съдове – това също може да наруши пренасянето на кислород до тъканите.
 • Хематокрит. С това изследване се измерва общия обем на червените кръвни клетки в кръвта. Хематокритът се измерва в проценти. Изследването на хемоглобин и хематокрит са много важни при анемия и полицитемия.
 • Хемоглобин. Хемоглобинът се съдържа в червените кръвни клетки. Той пренася кислорода и придава червения цвят на еритроцитите (червените кръвни клетки). С това изследване се получава информация за способността на кръвта да пренася кислород до тъканите на тялото.
 • Индекси на червените кръвни клетки. Обикновено се използват три индекса:
 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV) – дава информация за размера на червените кръвни клетки;
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH) – дава информация за средното количеството на хемоглобин в червените кръвни клетки;
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) – дава информация за концентрацията на хемоглобин в червените кръвни клетки.

Тези показатели се измерват с помощта на апарат и подпомагат при диагностицирането на различните видове анемии.

Може да се използва и още един показател – разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW) – дава  информация за вариацията в размера и формата на червените кръвни клетки.

 • Тромбоцити. Тромбоцитите са най-малките по размер кръвни клетки. Те имат много важна роля в процесите на кръвосъсирване. При кървене тромбоцитите набъбват и се слепват като образуват запушалка, която спира кървенето. Ако броят на тромбоцитите е нисък може да има много продължително кървене. Ако броят на тромбоцитите е висок има повишен риск от образуване на тромби (съсиреци) в кръвоносните съдове. Тромбоцитите могат да участват и във формирането на атеросклеротичните плаки.
 • Среден обем на тромбоцитите. Този показател се използва за определяне на средния обем на еритроцитите и заедно с определянето на броя на тромбоцитите може да се диагностицират различни заболявания.
 • Кръвна натривка. Изследването на пълна кръвна картина може да се направи едновременно с изследване на кръвна натривка. При това изследване се поставя капка кръв на предметно стъкло и се оцветява със специални бои, след което се наблюдава под микроскоп. По този начин могат да се разграничат кръвни клетки с отклонения в размера, формата и броя. Това подпомага диагностицирането на различни заболявания като левкемия, малария, сърповидно-клетъчна анемия.

За  предизвикателството  да  отгледаш  здраво  дете  и  да  не  допуснеш  честото  му  разболяване…

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Изследването на пълна кръвна картина се провежда в някой от следните случаи:

 • За откриване на причината за симптоми като умора, слабост, лесно посиняване, загуба на тегло, повишена температура.
 • За откриване на анемия.
 • За да се определи кръвозагубата при кървене.
 • За откриване на полицитемия.
 • За откриване на инфекция.
 • За диагностициране на заболявания на кръвта – като левкемия.
 • За да се провери ефекта от проведено лечение.
 • За изследване преди хирургични манипулации.
 • За откриване на отклонение в броя на точно определен вид кръвни клетки. Например висок брой на еозинофили може да има при алергия, астма и др.

Изследването на пълна кръвна картина може да е част от рутинно изследване и дава информация за общото здравословно състояние на организма.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не е необходимо да правите нищо преди провеждане на изследването.

Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати се обърнете към Вашия лекар.

Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръв от медицински специалист:

 • Поставя се еластичен маншет на ръката, с помощта, на който вените стават по-големи и е по-лесно вземането на кръв;
 • Почиства се мястото, от където ще бъде взета кръвта;
 • Поставя се игла във вената. Възможно е да се наложи повече от един опит за вземане на проба кръв;
 • Поставя се спринцовка;
 • Изпълва се спринцовката с кръв;
 • След събиране на достатъчно количество за пробата кръв се отстранява еластичния маншет;
 • Поставя се памучен тампон върху иглата, след което тя се изтегля внимателно от вената;
 • Притиска се мястото, от което е взета кръв.

Какво ще усещате по време на изследването?

Пробата от кръв за изследване на пълна кръвна картина се взема от вена на ръката. При това изследване може да усещате пристягане от еластичния маншет. По време на самото вземане на кръв няма да усещате нищо, освен евентуално леко боцкане при поставяне на иглата.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При вземане на венозна кръв за изследване на пълна кръвна картина съществува минимален риск от възникване на някои проблеми:

 • На мястото откъдето е взета кръвта може да се появи кръвонасядане. За намаляване на риска от това усложнение обикновено е достатъчно да притискате за няколко минути мястото, след като се извади иглата.
 • Много рядко може да възникне възпаление на вената. Това състояние се нарича флебит и обикновено преминава след третиране с компреси.
 • При хора с проблеми в кръвосъсирването може да има продължително кървене. Продължително кървене може да има и при приема на някои лекарства като Аспирин, Варфарин и др., които предпазват кръвта от съсирване. Ако имате каквито и да е проблеми с кръвосъсирването или вземате лекарства съобщете за това на Вашия лекар.

Резултати от проведеното изследване:

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да се открие причината за много заболявания и симптоми като слабост, умора, поява на синини.

Резултатите от изследването са готови до 1 ден.

Нормални стойности:

Нормалните стойности могат да варират между различните лаборатории, възрасти и полове, както и от това на каква надморска височина живеете.

По време на бременност също може да има вариране в нормалните стойности.

Ако имате отклонения в резултатите Вашия лекар ще Ви обясни на какво може да се дължат и дали е необходимо провеждане на допълнителни изследвания или лечение.

Бели кръвни клетки

 • Мъже и небременни жени: 5.0–10.0 x 109/L или 5,000–10,000/  mm3

Диференциално броене на бели кръвни клетки

 • Неутрофили: 50%
 • Щаб клетки: 3%–6%
 • Лимфоцити: 25%–40%
 • Моноцити: 3%–7%
 • Еозинофили: 0%–3%
 • Базофили: 0%–1%

Червени кръвни клетки

 • Мъже: 4.5–5.5 x 1012/liter (L) или 4.5–5.5 милиона/  mcL (микролитър)
 • Жени: 4.0–5.0 x 1012/L или 4.0–5.0 милиона/  mcL
 • Деца: 3.8–6.0 x 1012/L или 3.8–6.0 милиона/  mcL
 • Новородени: 4.1–6.1 x 1012/L или 4.1–6.1 милиона/  mcL

Хематокрит

 • Мъже: 42%–52% или  0.42–0.52 от обемната фракция
 • Жени: 36%–48% или 0.36–0.48 от обемната фракция
 • Деца: 29%–59% или 0.29–0.59 от обемната фракция
 • Новородени: 44%–64% или  0.44–0.64 от обемната фракция 

Хемоглобин

 • Мъже:  140–174 g/L или 14–17.4  g/dL
 • Жени: 120–160 g/L или 12–16 g/dL
 • Деца: 95–205 g/L или 9.5–20.5 g/dL
 • Новородени: 145–245 g/L или 14.5–24.5 g/dL

Индекси на червените кръвни клетки

 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV): 82–98  mm3 или  82–98 fl
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH): 26–34 pg или 0.40–0.53 fmol.
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC): 32–36 g/dL или 320–360 g/L
 • Разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW): 11.5%–14.5%

Тромбоцити

 • Възрастни: 140–400 x 109/L или 140,000–400,000/  mm 3
 • Деца: 150–450 x 109/L или 150,000–450,000/  mm 3

Среден обем на тромбоцитите

 • Възрастни: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL
 • Деца: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL

Кръвна натривка

 • Не се открива промяна в броя, размера, цвета и формата на кръвните клетки.

Отклонения от нормата:

Високи стойности

Повишени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Тютюнопушене, белодробни заболявания, бъбречни заболявания, излагане на въглероден оксид, бъбречни заболявания, някои видове рак, някои сърдечни заболявания, алкохолизъм, чернодробни заболявания, заболявания на костния мозък (полицитемия вера);
 • Състояния, които предизвикват дехидратация – диария, повръщания, повишено потене, тежки изгаряния, използване на диуретици.

Повишени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Инфекции, възпаление, инфаркт, тежък физически или емоционален стрес, висока температура, изгаряния, бъбречна недостатъчност, лупус, туберкулоза, ревматоиден артрит, левкемия, някои видове рак;
 • Приложение на кортикостероиди, отстраняване на слезката, заболявания на щитовидната жлеза, прием на някои медикаменти.

Повишени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Дефицит на желязо, кървене, някои видове рак или заболявания на костния мозък.

Ниски стойности

Понижени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Анемия от различен произход – менструално кървене, стомашна язва, рак на дебелото черво, възпалителни заболявания на червата, някои тумори, болест на Addison, таласемия, отравяне с олово, сърповидно-клетъчна анемия.
 • След отстраняване на слезката (далака).
 • Недоимък на фолиева киселина и витамин B12 – пернициозна анемия.

Понижени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Химиотерапия, апластична анемия, вирусни инфекции, малария, алкохолизъм, СПИН, лупус, синдром на Cushing.
 • Уголемяване на слезката (далака).

Понижени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Бременност.
 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.
 • Уголемяване на слезката.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на пълна кръвна картина може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Ако еластичен маншет е престоял дълго време на ръката, преди да бъде взета проба от кръв.
 • При прием на някои медикаменти, които намаляват броя на тромбоцитите – някои антибиотици, диуретици, химиотерапевтични лекарства и др.
 • Високите стойности на бели кръвни клетки или триглицериди могат да доведат до фалшиво високи стойности на хемоглобин.
 • При уголемена слезка може да има намален брой на тромбоцити или бели кръвни клетки.
 • По време на бременност може да има по-ниски нива на червени кръвни клетки и по-високи нива на бели кръвни клетки.
 • При слепване на тромбоцитите в тестовата епруветка може да има фалшиво понижени стойности на тромбоцити.

Още за: Пълна кръвна картина | Мед. изследване
от framar.bg

491 коментара по “Пълна кръвна картина
 1. СТЕФКА казва:

  Здравейте,преди 20 дена родих и MCV ми е 77.8 нормално ли е това? Благодаря предварително:)

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Стефка,
   Зависи колко Ви е хемоглобина.
   Ако е в норма, тогава и този показател е ОК.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. Цветелина Йорданова казва:

  Здравейте д-р Янакиев,

  Притеснително ли хемоглобин на детенце на 2г и 1месец – 139g/L ( реф 100-130)?останалите показатели са в норма, причина за изследването е тръгване на детска ясла.

  Благодаря Ви

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Цветелина,
   Не е притеснителнто. Сигурно този резултата е повлиян от начина на взимане на кръвта.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. Mikaela казва:

  Здравейте докторе дъщеричката ми е на две и миналия понеделник повърна сутринта между 5 и 7 доста и балбука корем4ето и каркори.Бяхме при ли4ната и изписа диета и пробиотик и така два дена ги пиеше и не е повръщала пове4е ,но в4ера отново межу 5 и 7 се слу4и същото и повърна.Заведохме я в спешното направиха и пълна кръвна картина и резулта и те и показаха 4е има поишени Левкоцити 15,4 при мярка 10/9 долна граница 5,5 горна 15 Гранитоцити 70,8 при долна граница 22 а горна 46 и понижени лимфоцити 23,7 при долна граница 37 а горна 73.си4ко другои е нормата.Казаха 4е най вероятно е развила някака инфекция но не било нищо претеснително предписаха и Суметролим да пие.Но аз все пак съм много притеснена заради тези стойности да не е нещо по сериозно.Моля да изкажете вашето мнение.И само да допълня 4е преди 3 седмици близо месец беще болна имаще две седми4на хрема ,запущен нос и едни ден температура.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Микаела,
   не са притеснителни изследванията а просто са резултат на вирусната инфекция.
   Препоръчвам Нукс вомика 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   А за бързо възстановяване след тов :
   сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по 3 мл.
   – Пулсатила 30 сн – по 5 гран. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. Илияна казва:

  Здравейте,

  Дъщеря ми е на 1 година и при рутинноте изследвания имаме завишен RDW, при останали показатели в норма.Може ли да се касае за анемия?

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Илияна,
   Не, не се притеснявайте.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Николай казва:

  Здравейте,
  MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 26.5 pg
  MCV ( ср. обем на еритроцитите ) 81.7 fL

  Всички показатели са ми в нормата, само тези два са малко под нея.
  Това притеснително ли е и може ли да се нормализират, чрез приемане на витамини?
  Благодаря!

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Николай,
   Не е притеснително, но ще се подобрят . Очаквайте скоро да пусна новия сироп за големи, който съдържа кръвен здравеци и много добре се отразява на кръвотворенето.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Антоанета Tенева казва:

  Здравейте доктор Марио, чудесно е че можем да се възползваме от вашата консултация..
  Аз съм възрастна жена на 73 години. При направените кръвни изследвания има някои отклонения от нормите, но не ми е ясно какво означава това и как да си помогна/ в момента не мога да осъществя контакт с личния лекар/
  Отклоненията:
  – % limph 40.3 pri norma do 40…Samite limph са в норма-2.4
  – % gran – 48.9 при норма 50-70…самите гранулоците са в норма- 2.9
  -PDW – 16 , при норма 9-12
  -глюкоза 6.12 при норма 3.3-5.9
  -холестерол 6.72 при норма 2.3-5.20
  -, АСАТ и АЛАТ- в норма
  – LDL 4.26 при норма 3.50

  Имам ли основание да се притеснявам и какво бихте ми препоръчали…не бих желала статини , ако според вас не се налага..благодаря

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Антоанета,
   Не се притеснявайте. Холестеролът и глюкозата са на горна граница на нормата.
   Нямате нужда от статини, а просто е добре да спазвате диета – намалете въглехидратите и мазните храни.
   Много добре ще Ви се отрази сиропа д-р Марио Имунобуст.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 7. Слави казва:

  Здравейте д-р Янакиев,
  При назначени изследвания на дъщеричката ми на 3г.и 4м. показателят МСН е 26,3 pg
  /реф.ст.26,5-32,0/,а MPV 5,3 fL /реф.ст.6,5-11,5/.Всички останали показатели са в норма.Две седмици преди изследването й изписаха Ериус х 2,5 мл и Синекод 3х20 капки заради предполагаема алергия. Лекарствата спрях по лекарско предписание седмица преди изследването.В началото на март тя боледува и от варицела.Дали има място за притеснение?

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Слави,
   Няма проблем с посочените резултати.
   По-скоро на детето трябва да се повиши имунитета защото той е силно намален след варицелата.
   Препоръчвам сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по 4 мл.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 8. Йоана казва:

  Здравейте, д-р Янакиев
  Наблюдава ли се отклонение в следните резултати?Страдам от хронична умора, слабост в мускулите и склонност към апатия и депресия.
  Благодаря предварително:)

  име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности
  Глюкоза ( Glucose ) 5.75 mmol/l 3.60 – 6.10
  Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) Профил * *
  Желязо (Fe) 9.84 µmol/l 6.60 – 34.00
  Свободен ЖСК ( UIBC ) 66.10 µmol/l 20.00 – 62.00
  Тотален ЖСК ( TIBC ) 75.90 µmol/l 42.00 – 78.00
  Хормонален анализ
  Забележка:
  Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности
  TSH ( Тиреотропен Хормон ) 2.840 mIU/l 0.300 – 4.200
  Cortizol (Кортизол ) 571 49.68-179,4

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Йоана,
   Няма отклонения в параметрите на изследванията Ви.
   Препоръчвам Ви Калиум фосфорикум 15 сн – 2 пъти по 5 гран. на ден и сиропа д-р Марио Имунобуст – първите 10 дни 2 пъти по 10 мл, а селд това по 10 мл. на ден.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 9. Мирела Богданова казва:

  Здравейтед-р Янакиев
  Дъщеря ми е на 2 г и 11 месеца това са резултатите от кравната и картина искам да ви попитам дали са в нормалните граници?
  WBC 8.62
  RBC 4.87
  HgB 134
  Hct 0.386
  MCV 79.3
  MCH27.5
  MCHC 347
  RDW 12.5%
  Plt 161
  MPV 13
  Pct 2.10
  PDW 20.3

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Мирела,
   Да, Всичко е в норма.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 10. Анастасия казва:

  Здравейте, д-р Янакиев!
  Моля за съдействие от Ваша страна, за преглед на резултатите на моето дете /3 г.5 м./. Това, което ме притеснява е:
  MCV (ср. обем на еритроцита) 73.1 fL 73.0 – 102.0

  MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 346 g/L 260 – 340

  Иначе резултатите са /кръв и урина/ следните:

  Пълна Кръвна Картина ( CBC ) Профил * *
  WBC ( Левкоцити – бр.) 6.07 x10^9/L 5.50 – 15.50
  Ly% (лимфоцити) 52.9 % 50.0 – 70.0
  Mo% (моноцити) 6.8 % 1.0 – 11.0
  Eos% (еозинофили) 3.3 % До 5.0
  Baso% (базофили) 0.70 % До 1.0
  Neu% (неутрофили) 36.3 % 20.0 – 45.0
  Ly# (лимфоцити) 3.21 x10^9/L 1.300 – 7.400
  Mo# (моноцити) 0.41 x10^9/L До 0.800
  Eos# (еозинофили) 0.200 x10^9/L До 0.500
  Baso# (базофили) 0.04 x10^9/L До 0.140
  Neu# (неутрофили) 2.210 x10^9/L 1.500 – 6.500
  RBC ( Еритроцити – бр.) 4.90 x10^12/L 3.70 – 5.30
  Hgb ( Хемоглобин ) 124 g/L 105 – 131
  Hct ( Хематокрит ) 0.358 L/L 0.300 – 0.440
  MCV (ср. обем на еритроцита) 73.1 fL 73.0 – 102.0
  MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. ) 25.3 pg 21.0 – 33.0
  MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 346 g/L 260 – 340
  RDW (вариация на ерит. р-ие) 13.3 % 12.8 – 15.5
  Plt ( Трoмбоцити ) 253 x10^9/L 140 – 509
  MPV (ср. обем на тромбоцита) 8.7 fL 7.2 – 11.0
  Pct (Тромбокрит) 2.20 ml/L 1.0 – 4.5
  PDW (ширина на тр р-ие) SD 8.9 fL 8.0 – 23.0

  Урина

  Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis) Профил * *
  Урина pH (Urine) 6.0 4.0 – 9.0
  Урина – Относително тегло ( Specific gravity ) 1.019 До 1.040
  Урина – Белтък (Protein) Отрицателен
  Урина – Глюкоза ( Glucose ) Отрицателен
  Урина – Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.) Отрицателен
  Урина – Левкоцити ( Leukocytes ) Отрицателен
  Урина – Билирубин ( Bilirubin ) Отрицателен
  Урина – Уробилиноген ( Urobilinogen ) Неувеличен
  Урина – Нитрити ( Nitrite ) Отрицателен
  Урина – Кетони ( Ketones ) Отрицателен
  Урина седимент Профил * *
  Седимент – Левкоцити ( Sediment WBCs ) <1 на поле < 4
  Седимент – Еритроцити ( Sediment RBCs ) <1 на поле < 2
  Седимент – Плоски епителни клетки ( SQECs ) <1 на поле < 5

  Имунология

  C-реактивен Протеин ( CRP ) <0.30 mg/l До 5.00

  Много Ви благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


*

Защо децата ни боледуват често и продължително?
Facebook

http://rezerv-e.com/mario-21

Posted by Rezerv-E on 10 юли 2015 г.