Пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина - изображение

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да открие причината за симптоми като слабост, умора, поява на синини и много други.

Изследването на пълна кръвна картина включва:

 • Бели кръвни клетки (левкоцити). Белите кръвни клетки имат много важна роля за предпазване на организма от инфекции. При възникване на инфекция белите кръвни клетки атакуват и разрушават бактериите, вирусите или други организми, които я причиняват. Белите кръвни клетки са по-големи по размер от червените кръвни клетки, но са по-малко на брой. Техния брой силно се повишава при инфекция. Изследването на броя на белите кръвни клетки може да се провежда и за да се провери как организма се справя с лечението на рак.
 • Диференциално броене на бели кръвни клетки. Основните видове бели кръвни клетки са неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили. Всеки един от тези видове клетки играе различна роля в защитата на организма. Броя на клетките от всеки един дава много важна информация за имунната система. Наличието на твърде много или твърде малко клетки от различните видове може да подпомогне да се определи вида на инфекцията, наличието на алергична или токсична реакция.
 • Червени кръвни клетки (еритроцити). Червените кръвни клетки участват в пренасянето кислород от белия дроб до тъканите и на въглероден диоксид от тъканите до белия дроб. Ако червените кръвни клетки са малко (при анемия) организма не може да се снабди с необходимия му кислород. Ако броя на червените кръвни клетки е твърде висок (при полицитемия) съществува риск от слепване помежду им и запушване на малките кръвоносни съдове – това също може да наруши пренасянето на кислород до тъканите.
 • Хематокрит. С това изследване се измерва общия обем на червените кръвни клетки в кръвта. Хематокритът се измерва в проценти. Изследването на хемоглобин и хематокрит са много важни при анемия и полицитемия.
 • Хемоглобин. Хемоглобинът се съдържа в червените кръвни клетки. Той пренася кислорода и придава червения цвят на еритроцитите (червените кръвни клетки). С това изследване се получава информация за способността на кръвта да пренася кислород до тъканите на тялото.
 • Индекси на червените кръвни клетки. Обикновено се използват три индекса:
 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV) – дава информация за размера на червените кръвни клетки;
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH) – дава информация за средното количеството на хемоглобин в червените кръвни клетки;
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) – дава информация за концентрацията на хемоглобин в червените кръвни клетки.

Тези показатели се измерват с помощта на апарат и подпомагат при диагностицирането на различните видове анемии.

Може да се използва и още един показател – разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW) – дава  информация за вариацията в размера и формата на червените кръвни клетки.

 • Тромбоцити. Тромбоцитите са най-малките по размер кръвни клетки. Те имат много важна роля в процесите на кръвосъсирване. При кървене тромбоцитите набъбват и се слепват като образуват запушалка, която спира кървенето. Ако броят на тромбоцитите е нисък може да има много продължително кървене. Ако броят на тромбоцитите е висок има повишен риск от образуване на тромби (съсиреци) в кръвоносните съдове. Тромбоцитите могат да участват и във формирането на атеросклеротичните плаки.
 • Среден обем на тромбоцитите. Този показател се използва за определяне на средния обем на еритроцитите и заедно с определянето на броя на тромбоцитите може да се диагностицират различни заболявания.
 • Кръвна натривка. Изследването на пълна кръвна картина може да се направи едновременно с изследване на кръвна натривка. При това изследване се поставя капка кръв на предметно стъкло и се оцветява със специални бои, след което се наблюдава под микроскоп. По този начин могат да се разграничат кръвни клетки с отклонения в размера, формата и броя. Това подпомага диагностицирането на различни заболявания като левкемия, малария, сърповидно-клетъчна анемия.

За  предизвикателството  да  отгледаш  здраво  дете  и  да  не  допуснеш  честото  му  разболяване…

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Изследването на пълна кръвна картина се провежда в някой от следните случаи:

 • За откриване на причината за симптоми като умора, слабост, лесно посиняване, загуба на тегло, повишена температура.
 • За откриване на анемия.
 • За да се определи кръвозагубата при кървене.
 • За откриване на полицитемия.
 • За откриване на инфекция.
 • За диагностициране на заболявания на кръвта – като левкемия.
 • За да се провери ефекта от проведено лечение.
 • За изследване преди хирургични манипулации.
 • За откриване на отклонение в броя на точно определен вид кръвни клетки. Например висок брой на еозинофили може да има при алергия, астма и др.

Изследването на пълна кръвна картина може да е част от рутинно изследване и дава информация за общото здравословно състояние на организма.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не е необходимо да правите нищо преди провеждане на изследването.

Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати се обърнете към Вашия лекар.

Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръв от медицински специалист:

 • Поставя се еластичен маншет на ръката, с помощта, на който вените стават по-големи и е по-лесно вземането на кръв;
 • Почиства се мястото, от където ще бъде взета кръвта;
 • Поставя се игла във вената. Възможно е да се наложи повече от един опит за вземане на проба кръв;
 • Поставя се спринцовка;
 • Изпълва се спринцовката с кръв;
 • След събиране на достатъчно количество за пробата кръв се отстранява еластичния маншет;
 • Поставя се памучен тампон върху иглата, след което тя се изтегля внимателно от вената;
 • Притиска се мястото, от което е взета кръв.

Какво ще усещате по време на изследването?

Пробата от кръв за изследване на пълна кръвна картина се взема от вена на ръката. При това изследване може да усещате пристягане от еластичния маншет. По време на самото вземане на кръв няма да усещате нищо, освен евентуално леко боцкане при поставяне на иглата.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При вземане на венозна кръв за изследване на пълна кръвна картина съществува минимален риск от възникване на някои проблеми:

 • На мястото откъдето е взета кръвта може да се появи кръвонасядане. За намаляване на риска от това усложнение обикновено е достатъчно да притискате за няколко минути мястото, след като се извади иглата.
 • Много рядко може да възникне възпаление на вената. Това състояние се нарича флебит и обикновено преминава след третиране с компреси.
 • При хора с проблеми в кръвосъсирването може да има продължително кървене. Продължително кървене може да има и при приема на някои лекарства като Аспирин, Варфарин и др., които предпазват кръвта от съсирване. Ако имате каквито и да е проблеми с кръвосъсирването или вземате лекарства съобщете за това на Вашия лекар.

Резултати от проведеното изследване:

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да се открие причината за много заболявания и симптоми като слабост, умора, поява на синини.

Резултатите от изследването са готови до 1 ден.

Нормални стойности:

Нормалните стойности могат да варират между различните лаборатории, възрасти и полове, както и от това на каква надморска височина живеете.

По време на бременност също може да има вариране в нормалните стойности.

Ако имате отклонения в резултатите Вашия лекар ще Ви обясни на какво може да се дължат и дали е необходимо провеждане на допълнителни изследвания или лечение.

Бели кръвни клетки

 • Мъже и небременни жени: 5.0–10.0 x 109/L или 5,000–10,000/  mm3

Диференциално броене на бели кръвни клетки

 • Неутрофили: 50%
 • Щаб клетки: 3%–6%
 • Лимфоцити: 25%–40%
 • Моноцити: 3%–7%
 • Еозинофили: 0%–3%
 • Базофили: 0%–1%

Червени кръвни клетки

 • Мъже: 4.5–5.5 x 1012/liter (L) или 4.5–5.5 милиона/  mcL (микролитър)
 • Жени: 4.0–5.0 x 1012/L или 4.0–5.0 милиона/  mcL
 • Деца: 3.8–6.0 x 1012/L или 3.8–6.0 милиона/  mcL
 • Новородени: 4.1–6.1 x 1012/L или 4.1–6.1 милиона/  mcL

Хематокрит

 • Мъже: 42%–52% или  0.42–0.52 от обемната фракция
 • Жени: 36%–48% или 0.36–0.48 от обемната фракция
 • Деца: 29%–59% или 0.29–0.59 от обемната фракция
 • Новородени: 44%–64% или  0.44–0.64 от обемната фракция 

Хемоглобин

 • Мъже:  140–174 g/L или 14–17.4  g/dL
 • Жени: 120–160 g/L или 12–16 g/dL
 • Деца: 95–205 g/L или 9.5–20.5 g/dL
 • Новородени: 145–245 g/L или 14.5–24.5 g/dL

Индекси на червените кръвни клетки

 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV): 82–98  mm3 или  82–98 fl
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH): 26–34 pg или 0.40–0.53 fmol.
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC): 32–36 g/dL или 320–360 g/L
 • Разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW): 11.5%–14.5%

Тромбоцити

 • Възрастни: 140–400 x 109/L или 140,000–400,000/  mm 3
 • Деца: 150–450 x 109/L или 150,000–450,000/  mm 3

Среден обем на тромбоцитите

 • Възрастни: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL
 • Деца: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL

Кръвна натривка

 • Не се открива промяна в броя, размера, цвета и формата на кръвните клетки.

Отклонения от нормата:

Високи стойности

Повишени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Тютюнопушене, белодробни заболявания, бъбречни заболявания, излагане на въглероден оксид, бъбречни заболявания, някои видове рак, някои сърдечни заболявания, алкохолизъм, чернодробни заболявания, заболявания на костния мозък (полицитемия вера);
 • Състояния, които предизвикват дехидратация – диария, повръщания, повишено потене, тежки изгаряния, използване на диуретици.

Повишени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Инфекции, възпаление, инфаркт, тежък физически или емоционален стрес, висока температура, изгаряния, бъбречна недостатъчност, лупус, туберкулоза, ревматоиден артрит, левкемия, някои видове рак;
 • Приложение на кортикостероиди, отстраняване на слезката, заболявания на щитовидната жлеза, прием на някои медикаменти.

Повишени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Дефицит на желязо, кървене, някои видове рак или заболявания на костния мозък.

Ниски стойности

Понижени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Анемия от различен произход – менструално кървене, стомашна язва, рак на дебелото черво, възпалителни заболявания на червата, някои тумори, болест на Addison, таласемия, отравяне с олово, сърповидно-клетъчна анемия.
 • След отстраняване на слезката (далака).
 • Недоимък на фолиева киселина и витамин B12 – пернициозна анемия.

Понижени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Химиотерапия, апластична анемия, вирусни инфекции, малария, алкохолизъм, СПИН, лупус, синдром на Cushing.
 • Уголемяване на слезката (далака).

Понижени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Бременност.
 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.
 • Уголемяване на слезката.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на пълна кръвна картина може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Ако еластичен маншет е престоял дълго време на ръката, преди да бъде взета проба от кръв.
 • При прием на някои медикаменти, които намаляват броя на тромбоцитите – някои антибиотици, диуретици, химиотерапевтични лекарства и др.
 • Високите стойности на бели кръвни клетки или триглицериди могат да доведат до фалшиво високи стойности на хемоглобин.
 • При уголемена слезка може да има намален брой на тромбоцити или бели кръвни клетки.
 • По време на бременност може да има по-ниски нива на червени кръвни клетки и по-високи нива на бели кръвни клетки.
 • При слепване на тромбоцитите в тестовата епруветка може да има фалшиво понижени стойности на тромбоцити.

Още за: Пълна кръвна картина | Мед. изследване
от framar.bg

521 коментара по “Пълна кръвна картина
 1. Петя казва:

  Здравейте може ли разлика от 02.11 и на 08.11 да има такава разлика в кръвната картина 02.11- са следните HGB-114,RBC-4.67,HCT-0.34,WBC-7,6,MCHC-335,MCH-24,5,MCV-73.2,RDW-15.4,PLT-266,MPV-7.5,LIMF-2,10,GRAN-5,10,MID-0,40,LIMF%-28,10,GRAN%-67,20,MID%-4,70,Fe-15,50 ,Витамин В12-385.20, а резултатите от 08.11 са – HGB-109,RBC-4,61,HCT-0.34,WBC-6,4,MCHC-322,MCH-23,7,MCV-73,6,RDV%-16,3,PLT-241,MPV-9.2,LIMF-1,80,GRAN-4,20,MID-0,40,LIMF%-28,80,GRAN%-65,80,MID%-5,40%.Има ли нещо за притеснение в тези резултати?Мои са на 36г.съм

 2. Здравейте,др Марио.Детето мине няколко дни с температуро,като вдигна и 40гр.Гърлото и гърдите са чисти.Црп му е 21.31mg/l,утайката му е18, левкоцитите 7.32.Според вас дали е за антибиотично лечение.Благодаря,предвеително!

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Любомира,
   да, изследванията показват бактериална инфекция. Вашият лекар ще прецени терапията.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. Николина казва:

  Здравейте др.Марио искам да ви попитам за резултатите на дъщерями добри ли са защото няма референтни ст-сти срещу резултата на PCT – 0.25% PDWsd -4.7 fL; PDWcv – 47,3 %
  И MPV – 10.1fL – (6.1-9.1) защото другите стойности са в нормите

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Николина,
   Да, добри са.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. Таня казва:

  Здравейте Д-р Марио това са изследванията на дъщеря ми на 3.6 години..Според вас добре ли са!!Има ли нещо притеснително че на някои от резултатите няма референтни стойности
  RBC 4,69
  HGB 119
  MCV 72.5
  HCT 34.0%
  MCH 25.30
  MCHC 349
  RDWsd 29.2
  RDWcv 12.8%
  PLT 243
  MPV 10.1
  PCT 0.25%
  PDWsd 4.7
  PDWcv 47.2%
  WBC 6.6
  LYM 3.14
  LYMP 47.3%
  MID 0.57
  MIDP 8.6
  GRA 2.93
  GRAP 44.1%
  PLCR 46%
  PLCC 111

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Таня,
   Добри са резултатите.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Теди казва:

  Здравейте д-р Янакиев, правих кръвни изследвания на дъщеря ми, всички показатели са в норма освен HCT/хематокрита, който е 0,357. Дали има повод за притеснение понеже в референтните граници пише 0.370 – 0.540.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Теди,
   Не са притеснителни тези резултати.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Светослав казва:

  Здревейте д-р Янакиев, какво би означавало приближаването на горните граници на EOS(?) и други подобни показатели:
  Test (profile) name Result Measurement Reference range
  CibaLab СТАНДАРТ Профил * *
  СУЕ ( ESR ) 9 mm/h 2 – 35
  ***** ПКК * ***** ********************
  WBC ( Левкоцити – бр.) 7.59 x10^9/L 3.50 – 10.50
  Ly% (лимфоцити) 37.4 % 20.0 – 48.0
  Mo% (моноцити) 8.6 % 0.1 – 11.0
  Eos% (еозинофили) 6.5 % 0.1 – 6.0
  Baso% (базофили) 0.90 % 0.1 – 2.0
  Neu% (неутрофили) 46.6 % 40.0 – 70.0
  Ly# (лимфоцити) 2.84 x10^9/L 1.100 – 3.800
  Mo# (моноцити) 0.65 x10^9/L 0.070 – 0.800
  Eos# (еозинофили) 0.490 x10^9/L 0.001 – 0.500
  Baso# (базофили) 0.07 x10^9/L 0.001 – 0.140
  Neu# (неутрофили) 3.540 x10^9/L 2.100 – 6.400
  RBC ( Еритроцити – бр.) 5.33 x10^12/L 4.40 – 5.90
  Hgb ( Хемоглобин ) 159 g/L 135 – 180
  Hct ( Хематокрит ) 0.482 L/L 0.400 – 0.530
  MCV (ср. обем на еритроцита) 90.4 fL 80.0 – 96.0
  MCH (ср. Hgb съдърж. в еритр. ) 29.8 pg 27.0 – 33.0
  MCHC (ср. Hgb конц. в еритр.) 330 g/L 300 – 360
  RDW (вариация на ерит. р-ие) 12.8 % 11.5 – 14.1
  Plt ( Трoмбоцити ) 307 x10^9/L 140 – 440
  MPV (ср. обем на тромбоцита) 10.0 fL 6.1 – 11.5
  Pct (Тромбокрит) 3.10 ml/L 1.0 – 4.5
  PDW (ширина на тр р-ие) SD 11.8 fL 8.0 – 23.0
  ***** Биохимия пакет ***** ***************
  Глюкоза ( Glucose ) 5.06 mmol/l 3.30 – 6.10
  Общ белтък (Total protein) 71.00 g/l 65.00 – 87.00
  Албумин (Albumin) 46.20 g/l 35.00 – 52.00
  Креатинин (Creatinine) 82.00 µmol/l 30.00 – 105.00
  Урея ( Urea ) 5.60 mmol/l 2.50 – 8.30
  Пикочна киселина (Uric acid) 332.00 µmol/l 200.00 – 420.00
  Холестерол – общ ( Total Cholesterol ) 5.26 mmol/l Препоръчителна стойност до 5.0
  Холестерол – HDL-Cholesterol 1.69 mmol/l Над 1.00
  Холестерол – LDL-Cholesterol 2.89 mmol/l Препоръчителна стойност до 3.0
  Холестерол VLDL-Cholesterol 0.68 mmol/l –
  Триглицериди (Triglyceride ) 1.50 mmol/l Препоръчителна стойност до 1.70
  АсАТ (GOT; AST) 17.60 U/l 10.00 – 40.00
  АлАТ (GPT; ALT) 22.80 U/l 8.00 – 41.00
  Гама ГТ ( GGT ) 33.00 U/l 7.00 – 60.00

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Светослав,
   Еозинофилите са клетки, които са отговорни за алергиите. В случая при Вас няма проблеми.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 7. НАДЯ СТОЯНОВА казва:

  Здравейте Д–р Янакиев, моля за Вашето мнение, синът ми е на 32г. и от 6 месеца има здравословни проблеми.В момента е във Виетнам и заболяването започна с треска.Днес получих резултати от кръвни проби от Виетнам, но не мога да ги разчета. Бихте ли ми дали някаква насока.
  URE- 3,9 /2.5-7.5/
  CREATININ -100 /62-120/
  AST/GOT/ – 23 / 0-37/
  ALT/GPT/ -20 /0-40/
  BILIRUBIN TP – 11,2 NORMA <17
  BILIRUBIN TT – 2.4 <4.3
  BILIRUBIN GT – 8.8 <12.7
  PROTEIN TP – 93 / 65-82/
  ALBUMIN BCG -47 / 40.2-47.6/
  MICRO ALBUMIN 2.4 < 20
  NA+ 138 /135-145/
  K+ 3.8 /3.5-5.0/
  CL- 102 /98-106/
  CalCl TP 2.46 / 2.15-2.60/

  WBC 7.91 /5.0-10.0/
  NEUTROFILS 5.56 /1.7-7.0/
  LYMPHOCITES 1.970 /1.0-4.0/
  MONOCITES 0.32 /0.1-1.0/
  EOSINOPHILS 0.00 /0.05-0.7/
  BASOPHILS 0.060 /0.-0.05/
  NEUT% 70.3 / 42-70/
  LYM% 24.9 /25-40/
  MONO% 4.00 /2.5-10/
  ESO% 0.00 /1.25-7.00/
  BASO% 0.80 /0-0.5/
  RBC 5.21 /4.3-5.8/
  HGB / HEMOGLOBIN/ 155 /140-160/
  HCT /HEMATOCRIT/ 0.478 / 0.38-0.50/
  MCV 91.70 /84-92/
  MCH 29.8 /28-32/
  MCHC 324 /322-356/
  RDW-CV 12.5 /9.0 15.5/
  PLT 267 /150-400/
  MPV 10.8 /7.2-11.1/
  P-LCR 32.4 /13-43/
  IG# 0.03 /0-7/

  SG 1.005 /1.015-1.025/
  PH 7.5 /4.8-7.4/

  ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Е ПИЛ ДОКСИЦИКЛИН И ХИНИН, ЗАЩОТО ИМАТ СЪМНЕНИЕ ЗА МАЛАРИЯ И ОЩЕ ЕДНО МОМЧЕ ИМА СЪЩИТЕ ПРИЗНАЦИ, НО ПРИ НЕГО ВСИЧКО Е В НОРМА СЪС ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА

  BILIRUBIN TP 25.3 /<17
  BILIRUBIN TT 4.6 <4.3
  BILIRUBIN GT20.7 <12.7

  ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО Е ПИЛ MALARONE СЪЩО ЗА МАЛАРИЯ

  МОЛЯ ВИ ЗА МНЕНИЕ

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Надя,
   И при Вашия син са добри резултатите. Нека да продължи терапията срещу малария.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 8. iVANKA казва:

  Здравейте ,
  На 51 год..В последно време съм доста уморена в следобедните часове , което не е характерно за мен .Също така не спя спокойно . Направих изследвания . Бихте ли могли да ги видите и да ме посъветвате дали е необходимо да направя нови .ПРави ми впечатление

  Хематология
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод

  ПКК
  левкоцити 6.1 x10*9/L 3,5 – 10,5
  еритроцити 4.12 x10*12/L 3,90 – 5,90
  хемоглобин 122 g/L 120 – 160
  хематокрит 38.6 % 35 – 47
  ср. обем на еритроцитите 93.7 fl 78 – 96
  ср. Hgb. конц. в ер. 316 g/L 320 – 360
  ср. Hgb. съдърж. в еритр. 29.6 pg 27 – 33
  тромбоцити 237 x10*9/L 130 – 450

  СУЕ 3 mm 0 – 15 Westergren

  Забележка :

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Иванка,
   Просто сте уморена и ви е спаднал имунитета. Изследванияна Ви са добри. Важно е какво е кръвното налягане.
   Препоръчвам сиропа д-р Марио Имунокидс и Игнатия 30 сн – 2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 9. Александрова казва:

  Ly% (лимфоцити,Lymphocytes – %) 21.7 % 21.0 – 53.0
  LY# (лимфоцити,Lymphocytes – бр.) 1.71 x10^9/L1.30 – 3.60
  ДКК – мануално Профил * *
  Ly, Lymphocytes (лимфоцит) 0.12 0.20 – 0.48
  Pct (Тромбокрит,Plateletocrit) 0.0020 0.0000 – 4.5000
  Hgb (хемоглобин, Hemoglobin) 124 g/L 120 – 155
  C-реактивен протеин ( CRP ) 56.79 mg/L до 5.00
  СУЕ (РУЕ, ESR) 22 mm/h 2 – 37
  Здравейте, имам ли повод за притеснение при тези резултати и силно увеличени лимфни възли
  под брадичката

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте г-жа Александрова, Не са пълни изследванията. Но тези, които сте посочили са ОК.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 10. Йоана казва:

  Здравейте, Д-р Янакиев!
  Дъщеря ми е на 2 години и 9 месеца,бих те ли ми казал нормални ли са изследванията.
  Хб 114г/л
  Еритр. 5,12 Т/л
  Хт 36,2
  MCV 70.7
  Тромб 428,9
  СУЕ 4мм
  уреа 3,62
  Креат 32,6
  АСАТ 30,8
  АЛАТ 9,5
  пикоч. к-на 215,8

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Йоана,
   Да, нормални са.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


*

Как да се справим с „ТРУДНИТЕ“ ученици
Facebook

http://rezerv-e.com/mario-21

Posted by Rezerv-E on 10 юли 2015 г.