Пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина - изображение

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да открие причината за симптоми като слабост, умора, поява на синини и много други.

Изследването на пълна кръвна картина включва:

 • Бели кръвни клетки (левкоцити). Белите кръвни клетки имат много важна роля за предпазване на организма от инфекции. При възникване на инфекция белите кръвни клетки атакуват и разрушават бактериите, вирусите или други организми, които я причиняват. Белите кръвни клетки са по-големи по размер от червените кръвни клетки, но са по-малко на брой. Техния брой силно се повишава при инфекция. Изследването на броя на белите кръвни клетки може да се провежда и за да се провери как организма се справя с лечението на рак.
 • Диференциално броене на бели кръвни клетки. Основните видове бели кръвни клетки са неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили. Всеки един от тези видове клетки играе различна роля в защитата на организма. Броя на клетките от всеки един дава много важна информация за имунната система. Наличието на твърде много или твърде малко клетки от различните видове може да подпомогне да се определи вида на инфекцията, наличието на алергична или токсична реакция.
 • Червени кръвни клетки (еритроцити). Червените кръвни клетки участват в пренасянето кислород от белия дроб до тъканите и на въглероден диоксид от тъканите до белия дроб. Ако червените кръвни клетки са малко (при анемия) организма не може да се снабди с необходимия му кислород. Ако броя на червените кръвни клетки е твърде висок (при полицитемия) съществува риск от слепване помежду им и запушване на малките кръвоносни съдове – това също може да наруши пренасянето на кислород до тъканите.
 • Хематокрит. С това изследване се измерва общия обем на червените кръвни клетки в кръвта. Хематокритът се измерва в проценти. Изследването на хемоглобин и хематокрит са много важни при анемия и полицитемия.
 • Хемоглобин. Хемоглобинът се съдържа в червените кръвни клетки. Той пренася кислорода и придава червения цвят на еритроцитите (червените кръвни клетки). С това изследване се получава информация за способността на кръвта да пренася кислород до тъканите на тялото.
 • Индекси на червените кръвни клетки. Обикновено се използват три индекса:
 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV) – дава информация за размера на червените кръвни клетки;
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH) – дава информация за средното количеството на хемоглобин в червените кръвни клетки;
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) – дава информация за концентрацията на хемоглобин в червените кръвни клетки.

Тези показатели се измерват с помощта на апарат и подпомагат при диагностицирането на различните видове анемии.

Може да се използва и още един показател – разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW) – дава  информация за вариацията в размера и формата на червените кръвни клетки.

 • Тромбоцити. Тромбоцитите са най-малките по размер кръвни клетки. Те имат много важна роля в процесите на кръвосъсирване. При кървене тромбоцитите набъбват и се слепват като образуват запушалка, която спира кървенето. Ако броят на тромбоцитите е нисък може да има много продължително кървене. Ако броят на тромбоцитите е висок има повишен риск от образуване на тромби (съсиреци) в кръвоносните съдове. Тромбоцитите могат да участват и във формирането на атеросклеротичните плаки.
 • Среден обем на тромбоцитите. Този показател се използва за определяне на средния обем на еритроцитите и заедно с определянето на броя на тромбоцитите може да се диагностицират различни заболявания.
 • Кръвна натривка. Изследването на пълна кръвна картина може да се направи едновременно с изследване на кръвна натривка. При това изследване се поставя капка кръв на предметно стъкло и се оцветява със специални бои, след което се наблюдава под микроскоп. По този начин могат да се разграничат кръвни клетки с отклонения в размера, формата и броя. Това подпомага диагностицирането на различни заболявания като левкемия, малария, сърповидно-клетъчна анемия.

За  предизвикателството  да  отгледаш  здраво  дете  и  да  не  допуснеш  честото  му  разболяване…

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Изследването на пълна кръвна картина се провежда в някой от следните случаи:

 • За откриване на причината за симптоми като умора, слабост, лесно посиняване, загуба на тегло, повишена температура.
 • За откриване на анемия.
 • За да се определи кръвозагубата при кървене.
 • За откриване на полицитемия.
 • За откриване на инфекция.
 • За диагностициране на заболявания на кръвта – като левкемия.
 • За да се провери ефекта от проведено лечение.
 • За изследване преди хирургични манипулации.
 • За откриване на отклонение в броя на точно определен вид кръвни клетки. Например висок брой на еозинофили може да има при алергия, астма и др.

Изследването на пълна кръвна картина може да е част от рутинно изследване и дава информация за общото здравословно състояние на организма.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не е необходимо да правите нищо преди провеждане на изследването.

Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати се обърнете към Вашия лекар.

Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръв от медицински специалист:

 • Поставя се еластичен маншет на ръката, с помощта, на който вените стават по-големи и е по-лесно вземането на кръв;
 • Почиства се мястото, от където ще бъде взета кръвта;
 • Поставя се игла във вената. Възможно е да се наложи повече от един опит за вземане на проба кръв;
 • Поставя се спринцовка;
 • Изпълва се спринцовката с кръв;
 • След събиране на достатъчно количество за пробата кръв се отстранява еластичния маншет;
 • Поставя се памучен тампон върху иглата, след което тя се изтегля внимателно от вената;
 • Притиска се мястото, от което е взета кръв.

Какво ще усещате по време на изследването?

Пробата от кръв за изследване на пълна кръвна картина се взема от вена на ръката. При това изследване може да усещате пристягане от еластичния маншет. По време на самото вземане на кръв няма да усещате нищо, освен евентуално леко боцкане при поставяне на иглата.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При вземане на венозна кръв за изследване на пълна кръвна картина съществува минимален риск от възникване на някои проблеми:

 • На мястото откъдето е взета кръвта може да се появи кръвонасядане. За намаляване на риска от това усложнение обикновено е достатъчно да притискате за няколко минути мястото, след като се извади иглата.
 • Много рядко може да възникне възпаление на вената. Това състояние се нарича флебит и обикновено преминава след третиране с компреси.
 • При хора с проблеми в кръвосъсирването може да има продължително кървене. Продължително кървене може да има и при приема на някои лекарства като Аспирин, Варфарин и др., които предпазват кръвта от съсирване. Ако имате каквито и да е проблеми с кръвосъсирването или вземате лекарства съобщете за това на Вашия лекар.

Резултати от проведеното изследване:

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да се открие причината за много заболявания и симптоми като слабост, умора, поява на синини.

Резултатите от изследването са готови до 1 ден.

Нормални стойности:

Нормалните стойности могат да варират между различните лаборатории, възрасти и полове, както и от това на каква надморска височина живеете.

По време на бременност също може да има вариране в нормалните стойности.

Ако имате отклонения в резултатите Вашия лекар ще Ви обясни на какво може да се дължат и дали е необходимо провеждане на допълнителни изследвания или лечение.

Бели кръвни клетки

 • Мъже и небременни жени: 5.0–10.0 x 109/L или 5,000–10,000/  mm3

Диференциално броене на бели кръвни клетки

 • Неутрофили: 50%
 • Щаб клетки: 3%–6%
 • Лимфоцити: 25%–40%
 • Моноцити: 3%–7%
 • Еозинофили: 0%–3%
 • Базофили: 0%–1%

Червени кръвни клетки

 • Мъже: 4.5–5.5 x 1012/liter (L) или 4.5–5.5 милиона/  mcL (микролитър)
 • Жени: 4.0–5.0 x 1012/L или 4.0–5.0 милиона/  mcL
 • Деца: 3.8–6.0 x 1012/L или 3.8–6.0 милиона/  mcL
 • Новородени: 4.1–6.1 x 1012/L или 4.1–6.1 милиона/  mcL

Хематокрит

 • Мъже: 42%–52% или  0.42–0.52 от обемната фракция
 • Жени: 36%–48% или 0.36–0.48 от обемната фракция
 • Деца: 29%–59% или 0.29–0.59 от обемната фракция
 • Новородени: 44%–64% или  0.44–0.64 от обемната фракция 

Хемоглобин

 • Мъже:  140–174 g/L или 14–17.4  g/dL
 • Жени: 120–160 g/L или 12–16 g/dL
 • Деца: 95–205 g/L или 9.5–20.5 g/dL
 • Новородени: 145–245 g/L или 14.5–24.5 g/dL

Индекси на червените кръвни клетки

 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV): 82–98  mm3 или  82–98 fl
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH): 26–34 pg или 0.40–0.53 fmol.
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC): 32–36 g/dL или 320–360 g/L
 • Разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW): 11.5%–14.5%

Тромбоцити

 • Възрастни: 140–400 x 109/L или 140,000–400,000/  mm 3
 • Деца: 150–450 x 109/L или 150,000–450,000/  mm 3

Среден обем на тромбоцитите

 • Възрастни: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL
 • Деца: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL

Кръвна натривка

 • Не се открива промяна в броя, размера, цвета и формата на кръвните клетки.

Отклонения от нормата:

Високи стойности

Повишени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Тютюнопушене, белодробни заболявания, бъбречни заболявания, излагане на въглероден оксид, бъбречни заболявания, някои видове рак, някои сърдечни заболявания, алкохолизъм, чернодробни заболявания, заболявания на костния мозък (полицитемия вера);
 • Състояния, които предизвикват дехидратация – диария, повръщания, повишено потене, тежки изгаряния, използване на диуретици.

Повишени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Инфекции, възпаление, инфаркт, тежък физически или емоционален стрес, висока температура, изгаряния, бъбречна недостатъчност, лупус, туберкулоза, ревматоиден артрит, левкемия, някои видове рак;
 • Приложение на кортикостероиди, отстраняване на слезката, заболявания на щитовидната жлеза, прием на някои медикаменти.

Повишени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Дефицит на желязо, кървене, някои видове рак или заболявания на костния мозък.

Ниски стойности

Понижени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Анемия от различен произход – менструално кървене, стомашна язва, рак на дебелото черво, възпалителни заболявания на червата, някои тумори, болест на Addison, таласемия, отравяне с олово, сърповидно-клетъчна анемия.
 • След отстраняване на слезката (далака).
 • Недоимък на фолиева киселина и витамин B12 – пернициозна анемия.

Понижени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Химиотерапия, апластична анемия, вирусни инфекции, малария, алкохолизъм, СПИН, лупус, синдром на Cushing.
 • Уголемяване на слезката (далака).

Понижени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Бременност.
 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.
 • Уголемяване на слезката.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на пълна кръвна картина може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Ако еластичен маншет е престоял дълго време на ръката, преди да бъде взета проба от кръв.
 • При прием на някои медикаменти, които намаляват броя на тромбоцитите – някои антибиотици, диуретици, химиотерапевтични лекарства и др.
 • Високите стойности на бели кръвни клетки или триглицериди могат да доведат до фалшиво високи стойности на хемоглобин.
 • При уголемена слезка може да има намален брой на тромбоцити или бели кръвни клетки.
 • По време на бременност може да има по-ниски нива на червени кръвни клетки и по-високи нива на бели кръвни клетки.
 • При слепване на тромбоцитите в тестовата епруветка може да има фалшиво понижени стойности на тромбоцити.

Още за: Пълна кръвна картина | Мед. изследване
от framar.bg

461 коментара по “Пълна кръвна картина
 1. Анжела Иванова казва:

  Здравейте д-р Янакиев,

  Може ли да ми помогнете за резултата от кръвната ми картина.
  Аз съм на 50 год. Изкарах бронхит средата на януари. Все още кашлицата не е напълно отшумяла и затова направих кръвни изследвания.

  Микроскопско броене на левкоцити/Differencial count
  St H 16 % 0-6
  Sg L 43 % 48-70
  Eo 2 % 0-4
  Ba 0 % 0-1
  Ly 35 % 20-40
  Mo 4 % 1-8
  Pl 0 %
  Лимфоидни клетки 0
  Други 0

  СУЕ/ESR 4 mm/h 50 years up 30 mm/h

  ПКК 22 показателя
  Левкоцити/ WBC 5.6 G/l 3,5 – 10,5 G/l
  Неутрофили/ NEU count 3.2 G/l 2,0 – 7,8 G/l
  Неутрофили/ NEU % 57.3 % 44 – 76 %
  Еозинофили/ EO count 0.2 G/l 0,00 – 0,70 G/l
  Еозинофили/ EO % 3.2 % 0 – 6 %
  Базофили/ BA count 0 G/l 0,00 – 0,20 G/l
  Базофили/ BA % 0.5 % 0 – 2 %
  Лимфоцити/ LYM count 1.7 G/l 0,6 – 4,1 G/l
  Лимфоцити/ LYM % 30.1 % 20 – 40 %
  Моноцити/ MO count 0.4 G/l 0,20 – 1,50 G/l
  Моноцити/ MO % 6.9 % 3 – 13 %
  Еритроцити/ RBC 4.59 T/l жени:3,7 – 5,4 T/l
  Хемоглобин/ HGB 134 g/l жени:115 – 160 g/l
  Хематокрит/ HCT 0.43 L/L жени: 0,35 – 0,44 L/L
  MCV 94 fl 82-98
  MCH 29 pg 26,5 – 32,0
  MCHC 312 g/L 295 – 360
  RDW 13.5 % 11.5-14.5
  MPV 8.4 fl 5,9 – 10,0 fl
  PDW 60.6 25 – 65 %
  Тромбоцити/ PLT 184 G/l 130 – 440 G/l
  PCT 0.15 L/L 0,00 – 0,45 L/L

  БИОХИМИџ/BIOCHEMISTRY
  CRP 0.02 mg/dl 0- 0,6

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Анжела,
   Изследванията са добри.
   Може да приемате тази схема за остатъчна кашлица – за един месец:
   – Сулфур йодатум 9 сн – 3 пъти по 5 гран.
   – Пулсатила 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   Сироп на д-р МАРИО Имунокидс – 2 пъти по 7,5 мл.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 2. СВЕТЛА ДИМОВА казва:

  ЗДРАВЕЙТЕ Д-Р МАРИО ЯНАКИЕВ
  ИМАМ СИНА НА 7 Г КОИТО Е С АЛЕРГИЧНА С АСТМА
  МНОГО ЧЕСТО БОЛЕДУВА -КАШЛИЦА ЗАДНА ХРЕМА А ОТ ЕДНА СЕДМИЦА ХЪРКА КАТО СПИ ДАВАМ МУ КСИЗАЛ И ЦИНАБСИН НОСЪТ МУ Е СУХ НО Е ШУМИ И ХЪРКА
  МОЖЕ ЛИ ДА МЕ ПОСЪВЕТВАТЕ С ЛЕЧЕНИЕ

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Светла,
   Мога да Ви помогна със схема срещу третата сливица, която ако по-малко се възпалява, ще намалеят и бронхиалните пристъпи.
   А тя е :
   сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по 5 мл. /ако детето няма алергии към някои от съставките/
   – Поумон хистамин 15 сн – по 5 гран сутрин
   – Аграфис 5 сн – по 5 гран. вечер.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. гергана казва:

  здравеите доктор марио в4ера правихме изследвания на да6теря ми която е на 3.8 месеца ьемоглобина е 133 нормален ли е

 4. гергана казва:

  ето ви и иследванията MBC 10.2 G/L LUM 3.3 RO 32.6% MID 1.5 15.0% GRAN 5.3 RM 52.4 RBC 4.64 T/L HGB 133 g/l HCT 393 L/L MCV 84.6 MCH 28.7 MCHC 338 g/L RDW 15.4% PLT 312 G/L ПРИТЕСНЯВА МЕ ТОВА RDW 15.4% A NORMITE SA 11.5_14.5%

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Гергана,
   Изследванията са в нормите.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Ивета казва:

  Здравейте Др.Марио 🙂 мъчи ме ужасна кашлица от около месец, личния ми лекар каза, че е бронхит след пълни кръвни изследвания с диференциално броене..изпих сумати и лекарства..малко по-добре съм, но остана един задух предимно вечер о отделям минимално количество храчки, които са гъсти и прозрачни като парченца..нямам хрипове вече.. Ето и изследванията: wbc H 15.4 / 3.5 – 10.5
  Lym 2.1 / 0.6-4.1
  Mid 0.5 /0.0-1.8
  Gran 12.8 / 2.0-7.8
  Lym% 13.6 / 10.0-58.5
  Mid% 3.4 / 0.1-24.0
  Gran% 83 / 37.0-92.0
  Rbc 4.78/ 3.7-5.3
  Hgb 136
  Hct 0.402 /0.36-0.48
  Mcv 84.2 / 82-95
  Mch 28.5 /27.0-33.0
  Mchc 338 / 320-360
  Rdw 15.3/11.5-16
  Plt 307/130-360
  Mpv 9.4

  Дкк

  St 0.10 до 0.06
  Sg 0.69 до 0.76
  Eo 0.02 до 0.04
  Mo 0.04 до 0.09
  Ba 0.00 до 0.01
  Ly 0.15 до 0.47

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Ивета,
   Изследванията Ви са добри.
   Препоръчвам Ви следната схема:
   – Антимонум тартарикум 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   – Арсеникум албум 15 сн – 2 пъти по 5 гран.
   Сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по7,5 мл.
   Редовно правете контролни прегледи при Вашия лекар.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

   • Ивета казва:

    Благодаря много.. Бях се изплашила, че имам някаква астма.. За добавки си пия коластра на now foods, а тази схема със хапченцата колко време да я прилагам 🙂

    • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

     Здравейте Ивета,
     Поне 20 дни.


     Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

     • Ивета казва:

      Благодаря много поздрави и успешен ден желая 🙂

 6. Десислава казва:

  Здравейте д.р Марио, ихте ли погледнали и нашите изследвания.
  Левкоцити EB 7.49 G/l 7 – 15 DC+LD
  Еритроцити EB 4.88 T/l 2,80 – 5,20 DC-det.
  Хемоглобин EB 118 g/l 90 – 166 SLS
  Хематокрит EB 0.36 l/l 0,30 – 0,46 calc
  MCV EB 73.4 fl 80 – 96 Calc.
  MCH EB 24.2 pg 21 – 33 Calc.
  MCHC EB 330 g/l 330 – 360 Calc.
  Тромбоцити EB 364 G/l 355 – 666 DC-det.
  СУЕ EB 2 mm/h 2 – 34 cap.phot

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Десислава,
   Изследванията са добри.


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 7. софия владимирова казва:

  Здравейте, искам да ви попитам колко времем след антибиотик е добре да се направят контролни изследвание на кръввта на дете на 8.
  Беше в болница за бронхит и синузит и там първоначално утайката беше 46 и левкоцити 14, а след венозен антибиотик стана СУС 20, но левкоцитите станаха 17, при норма 13 в тази лаборатория . Сега спряхме последният трети антиб. и личната лекарка препоръча да му направим след 10 дни кръвни изсл., а от болницата искат още веднага.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте София,
   нека да изминат 10 дни и тогава направете пълна кръвна картина, суе и с-реактивен протеин.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 8. Радина казва:

  Здравейте, синът ми (5.5 год.) изкара вирусна инфекция с висока темп. и кашлица. Изписаха му антибиотик Сумамед Форте и сироп Синекод. След като продължи да вдига темп. до 38.5 два дена след края на антибиотика, който приемахме 3 дни, му пуснаха пълна кръвна картина.Притесниха ме ниските левкоцити, резултатите са:
  WBC 2.2 (референтни 4.5-17.5)
  LYM 0.7 (референтни 1.2-6.5)
  MID 0.1 (референтни-0.1-1.3)
  GRAN 1.4 (референтни 1.5-8.0)

  Няма разместване в диференциалното броене:

  LYM% 30.3 (референтни 20.0-450.)
  MID% 6.9 (референтни 4.0-8.0)
  GRAN% 62.8 (референтни 51.0-72.0)

  PCT 0.1)референтни 0.108-0.382)

  СУЕ 13

  Личната лекарка, каза, че се дължи на паднал имунитет, предвид вирусната инфекция. Заведох го за второ мнение при друг педиатър, който след обстоен преглед, потвърди първоначалното мнение.

  Моля и за Вашия коментар. Ако е паднал имунитет как мога да му помогна. В момента пие Имунобор кидс Актив и смес от мед, орехи и тахан.

  Благодаря Ви!

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Радина,
   Не ме притесняват кръвните изследвания. След като Ви свърши Имунобора, започнете да давате сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по 5 мл. и Калкарея фосфорика 30 сн – по 5 гран. на ден за два месеца.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 9. Силвия казва:

  Здравейте от 5 години ям само риба и яйца, без мляко и месо;От известно време имам изтръпване на ръцете, студени крайници, чувство на отпадналост и тревожност. Направих си пълни изследвания. Хематология
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  ПКК 22 показателя
  Левкоцити 6.5 G/L 3,5 – 10,5
  Неутрофилни левкоцити-% 57.5 % 44 – 76
  Неутрофилни левкоцити-бр. 3.76 G/L 2,0-7,8
  Еозинофилни левкоцити-% 1.26 % 0,00-6.00%
  Еoзинофилни левкоцити-бр. 0.08 G/L 0.00-0,700
  Лимфоцити-% 31.3 % 20 – 40
  Лимфоцити -бр. 2.04 G/L 0,6-4,1
  Моноцити-% 9.15 % 3-13 %
  Mоноцити-бр. 0.6 G/L 0,2-1,5
  Базофилни левкоцити-% 0.79 % 0,00-2,00
  Базофилни левкоцити-бр 0.05 G/L 0.00-0.2
  Еритроцити 3.95 T/L 3,70 – 5,40
  Хемоглобин 122 g/L 115 – 160
  Хематокрит 0.37 L/L 0,35 – 0,44
  Ср. обем на еритроцитите 92.7 fl 82 – 98
  Ср. Hgb. конц. в ер. 30.8 pg 26.5-32.0
  Ср. Hgb. съдърж. в еритр. 333 g/L 295-360
  Девиация на ер. разпред. 12 % 11.5-14.5
  Тромбоцити 178 G/L 130 – 440
  Ср. обем на тромбоцитите 8.8 fL 6,5 – 11,5
  Девиация на тромбоцитно разпределение 20 % 15.5-30.5
  Тромбокрит 0.156 L/L 0.0020-0.45
  Метаболити, Витамини
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  Витамин В12 321 pg/ml 246-911; дефицит 32-246
  Витамин Д L 18.85 ng/ml 10-20 латентен дефицит; 20-100 оптимално ниво; >100 предозиране
  Моля, ако е възможно да ги погледнете

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Силвия,
   Изследванията Ви са добри.
   Тези симптоми са признак на изтощение на организма.
   Препоръчвам ви – сироп д-р Марио Имунокидс – 2 пъти по7,5 мл и Пулсатила 15 сн – 2 пъти по 5 гран. и Игнатия 15 сн – 3 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 10. Милена Христова казва:

  Здравейте,

  имам високо кръвно налягане 140-160/90-100 и ми бяха назначени изследвания. Има някои стойности, които са извън нормата. Трябва ли да ме притесняват? Предварително благодаря.
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  ПКК 22 показателя
  Левкоцити H 10.6 G/L 3,5 – 10,5
  Неутрофилни левкоцити-% 63.6 % 44 – 76
  Неутрофилни левкоцити-бр. 6.76 G/L 2,0-7,8
  Еозинофилни левкоцити-% 0.84 % 0,00-6.00%
  Еoзинофилни левкоцити-бр. 0.09 G/L 0.00-0,700
  Лимфоцити-% 28.8 % 20 – 40
  Лимфоцити -бр. 3.06 G/L 0,6-4,1
  Моноцити-% 5.84 % 3-13 %
  Mоноцити-бр. 0.62 G/L 0,2-1,5
  Базофилни левкоцити-% 0.98 % 0,00-2,00
  Базофилни левкоцити-бр 0.1 G/L 0.00-0.2
  Еритроцити H 6.68 T/L 3,70 – 5,40
  Хемоглобин 129 g/L 115 – 160
  Хематокрит 0.42 L/L 0,35 – 0,44
  Ср. обем на еритроцитите L 63.2 fl 82 – 98
  Ср. Hgb. конц. в ер. L 19.2 pg 26.5-32.0
  Ср. Hgb. съдърж. в еритр. 304 g/L 295-360
  Девиация на ер. разпред. 13.1 % 11.5-14.5
  Тромбоцити 221 G/L 130 – 440
  Ср. обем на тромбоцитите H 13.7 fL 6,5 – 11,5
  Девиация на тромбоцитно разпределение 22.6 % 15.5-30.5
  Тромбокрит 0.302 L/L 0.0020-0.45
  Биохимия
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  Глюкоза 3.83 mmol/l 3.3-6.0
  Креатинин,урея,пикочна киселина
  Креатинин 59.6 umol/l 50-133;
  Пикочна киселина 200.8 umol/l 140 – 320
  Урея 4.2 mmol/l 1.7-8.3
  Общ холестерол 4.32 mmol/l < 6.5, препоръчани стойности <4.5
  Триглицериди 0.88 mmol/l < 2,2; препоръчани стойности < 1.7
  АСАТ(ГОТ),АЛАТ(ГПТ),ГГТ*
  АСАТ(ГОТ) 15 U/l < 44
  АЛАТ(ГПТ) 14 U/l < 44
  ГГТ 13 U/l Ж.(F.) 5-38.0
  Хормони
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  TSH 0.648 uIU/ml 0,35 – 4,94

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте милена,
   не ме притесняват резултатите. Имате начална хипертония и трябва да вземем мерки. Очаквайте мой нов сироп за възрастни, който ще появи до седмици, и който ще добавим към терапията.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


*

Подгответе децата за лято 2017
Facebook

http://rezerv-e.com/mario-21

Posted by Rezerv-E on 10 юли 2015 г.