Пълна кръвна картина

Пълна кръвна картина - изображение

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да открие причината за симптоми като слабост, умора, поява на синини и много други.

Изследването на пълна кръвна картина включва:

 • Бели кръвни клетки (левкоцити). Белите кръвни клетки имат много важна роля за предпазване на организма от инфекции. При възникване на инфекция белите кръвни клетки атакуват и разрушават бактериите, вирусите или други организми, които я причиняват. Белите кръвни клетки са по-големи по размер от червените кръвни клетки, но са по-малко на брой. Техния брой силно се повишава при инфекция. Изследването на броя на белите кръвни клетки може да се провежда и за да се провери как организма се справя с лечението на рак.
 • Диференциално броене на бели кръвни клетки. Основните видове бели кръвни клетки са неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили. Всеки един от тези видове клетки играе различна роля в защитата на организма. Броя на клетките от всеки един дава много важна информация за имунната система. Наличието на твърде много или твърде малко клетки от различните видове може да подпомогне да се определи вида на инфекцията, наличието на алергична или токсична реакция.
 • Червени кръвни клетки (еритроцити). Червените кръвни клетки участват в пренасянето кислород от белия дроб до тъканите и на въглероден диоксид от тъканите до белия дроб. Ако червените кръвни клетки са малко (при анемия) организма не може да се снабди с необходимия му кислород. Ако броя на червените кръвни клетки е твърде висок (при полицитемия) съществува риск от слепване помежду им и запушване на малките кръвоносни съдове – това също може да наруши пренасянето на кислород до тъканите.
 • Хематокрит. С това изследване се измерва общия обем на червените кръвни клетки в кръвта. Хематокритът се измерва в проценти. Изследването на хемоглобин и хематокрит са много важни при анемия и полицитемия.
 • Хемоглобин. Хемоглобинът се съдържа в червените кръвни клетки. Той пренася кислорода и придава червения цвят на еритроцитите (червените кръвни клетки). С това изследване се получава информация за способността на кръвта да пренася кислород до тъканите на тялото.
 • Индекси на червените кръвни клетки. Обикновено се използват три индекса:
 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV) – дава информация за размера на червените кръвни клетки;
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH) – дава информация за средното количеството на хемоглобин в червените кръвни клетки;
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC) – дава информация за концентрацията на хемоглобин в червените кръвни клетки.

Тези показатели се измерват с помощта на апарат и подпомагат при диагностицирането на различните видове анемии.

Може да се използва и още един показател – разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW) – дава  информация за вариацията в размера и формата на червените кръвни клетки.

 • Тромбоцити. Тромбоцитите са най-малките по размер кръвни клетки. Те имат много важна роля в процесите на кръвосъсирване. При кървене тромбоцитите набъбват и се слепват като образуват запушалка, която спира кървенето. Ако броят на тромбоцитите е нисък може да има много продължително кървене. Ако броят на тромбоцитите е висок има повишен риск от образуване на тромби (съсиреци) в кръвоносните съдове. Тромбоцитите могат да участват и във формирането на атеросклеротичните плаки.
 • Среден обем на тромбоцитите. Този показател се използва за определяне на средния обем на еритроцитите и заедно с определянето на броя на тромбоцитите може да се диагностицират различни заболявания.
 • Кръвна натривка. Изследването на пълна кръвна картина може да се направи едновременно с изследване на кръвна натривка. При това изследване се поставя капка кръв на предметно стъкло и се оцветява със специални бои, след което се наблюдава под микроскоп. По този начин могат да се разграничат кръвни клетки с отклонения в размера, формата и броя. Това подпомага диагностицирането на различни заболявания като левкемия, малария, сърповидно-клетъчна анемия.

За  предизвикателството  да  отгледаш  здраво  дете  и  да  не  допуснеш  честото  му  разболяване…

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

Изследването на пълна кръвна картина се провежда в някой от следните случаи:

 • За откриване на причината за симптоми като умора, слабост, лесно посиняване, загуба на тегло, повишена температура.
 • За откриване на анемия.
 • За да се определи кръвозагубата при кървене.
 • За откриване на полицитемия.
 • За откриване на инфекция.
 • За диагностициране на заболявания на кръвта – като левкемия.
 • За да се провери ефекта от проведено лечение.
 • За изследване преди хирургични манипулации.
 • За откриване на отклонение в броя на точно определен вид кръвни клетки. Например висок брой на еозинофили може да има при алергия, астма и др.

Изследването на пълна кръвна картина може да е част от рутинно изследване и дава информация за общото здравословно състояние на организма.

Необходима ли е предварителна подготовка?

Не е необходимо да правите нищо преди провеждане на изследването.

Ако имате каквито и да е въпроси за това как да се подготвите за изследването, какви са рисковете или какво означават получените резултати се обърнете към Вашия лекар.

Метод на провеждане на изследването:

Вземане на кръв от медицински специалист:

 • Поставя се еластичен маншет на ръката, с помощта, на който вените стават по-големи и е по-лесно вземането на кръв;
 • Почиства се мястото, от където ще бъде взета кръвта;
 • Поставя се игла във вената. Възможно е да се наложи повече от един опит за вземане на проба кръв;
 • Поставя се спринцовка;
 • Изпълва се спринцовката с кръв;
 • След събиране на достатъчно количество за пробата кръв се отстранява еластичния маншет;
 • Поставя се памучен тампон върху иглата, след което тя се изтегля внимателно от вената;
 • Притиска се мястото, от което е взета кръв.

Какво ще усещате по време на изследването?

Пробата от кръв за изследване на пълна кръвна картина се взема от вена на ръката. При това изследване може да усещате пристягане от еластичния маншет. По време на самото вземане на кръв няма да усещате нищо, освен евентуално леко боцкане при поставяне на иглата.

Има ли рискове от провеждането на изследването?

При вземане на венозна кръв за изследване на пълна кръвна картина съществува минимален риск от възникване на някои проблеми:

 • На мястото откъдето е взета кръвта може да се появи кръвонасядане. За намаляване на риска от това усложнение обикновено е достатъчно да притискате за няколко минути мястото, след като се извади иглата.
 • Много рядко може да възникне възпаление на вената. Това състояние се нарича флебит и обикновено преминава след третиране с компреси.
 • При хора с проблеми в кръвосъсирването може да има продължително кървене. Продължително кървене може да има и при приема на някои лекарства като Аспирин, Варфарин и др., които предпазват кръвта от съсирване. Ако имате каквито и да е проблеми с кръвосъсирването или вземате лекарства съобщете за това на Вашия лекар.

Резултати от проведеното изследване:

Изследването на пълна кръвна картина дава много важна информация за вида и броя на кръвните клетки – червени кръвни клетки, бели кръвни клетки, тромбоцити. С помощта на това изследване може да се открие причината за много заболявания и симптоми като слабост, умора, поява на синини.

Резултатите от изследването са готови до 1 ден.

Нормални стойности:

Нормалните стойности могат да варират между различните лаборатории, възрасти и полове, както и от това на каква надморска височина живеете.

По време на бременност също може да има вариране в нормалните стойности.

Ако имате отклонения в резултатите Вашия лекар ще Ви обясни на какво може да се дължат и дали е необходимо провеждане на допълнителни изследвания или лечение.

Бели кръвни клетки

 • Мъже и небременни жени: 5.0–10.0 x 109/L или 5,000–10,000/  mm3

Диференциално броене на бели кръвни клетки

 • Неутрофили: 50%
 • Щаб клетки: 3%–6%
 • Лимфоцити: 25%–40%
 • Моноцити: 3%–7%
 • Еозинофили: 0%–3%
 • Базофили: 0%–1%

Червени кръвни клетки

 • Мъже: 4.5–5.5 x 1012/liter (L) или 4.5–5.5 милиона/  mcL (микролитър)
 • Жени: 4.0–5.0 x 1012/L или 4.0–5.0 милиона/  mcL
 • Деца: 3.8–6.0 x 1012/L или 3.8–6.0 милиона/  mcL
 • Новородени: 4.1–6.1 x 1012/L или 4.1–6.1 милиона/  mcL

Хематокрит

 • Мъже: 42%–52% или  0.42–0.52 от обемната фракция
 • Жени: 36%–48% или 0.36–0.48 от обемната фракция
 • Деца: 29%–59% или 0.29–0.59 от обемната фракция
 • Новородени: 44%–64% или  0.44–0.64 от обемната фракция 

Хемоглобин

 • Мъже:  140–174 g/L или 14–17.4  g/dL
 • Жени: 120–160 g/L или 12–16 g/dL
 • Деца: 95–205 g/L или 9.5–20.5 g/dL
 • Новородени: 145–245 g/L или 14.5–24.5 g/dL

Индекси на червените кръвни клетки

 • Среден обем на еритроцитите (mean corpuscular volume, MCV): 82–98  mm3 или  82–98 fl
 • Средно съдържание на хемоглобин (mean corpuscular hemoglobin, MCH): 26–34 pg или 0.40–0.53 fmol.
 • Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC): 32–36 g/dL или 320–360 g/L
 • Разпределение на червените кръвни клетки (red cell distribution width, RDW): 11.5%–14.5%

Тромбоцити

 • Възрастни: 140–400 x 109/L или 140,000–400,000/  mm 3
 • Деца: 150–450 x 109/L или 150,000–450,000/  mm 3

Среден обем на тромбоцитите

 • Възрастни: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL
 • Деца: 7.4–10.4 mcm3 или 7.4–10.4 fL

Кръвна натривка

 • Не се открива промяна в броя, размера, цвета и формата на кръвните клетки.

Отклонения от нормата:

Високи стойности

Повишени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Тютюнопушене, белодробни заболявания, бъбречни заболявания, излагане на въглероден оксид, бъбречни заболявания, някои видове рак, някои сърдечни заболявания, алкохолизъм, чернодробни заболявания, заболявания на костния мозък (полицитемия вера);
 • Състояния, които предизвикват дехидратация – диария, повръщания, повишено потене, тежки изгаряния, използване на диуретици.

Повишени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Инфекции, възпаление, инфаркт, тежък физически или емоционален стрес, висока температура, изгаряния, бъбречна недостатъчност, лупус, туберкулоза, ревматоиден артрит, левкемия, някои видове рак;
 • Приложение на кортикостероиди, отстраняване на слезката, заболявания на щитовидната жлеза, прием на някои медикаменти.

Повишени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Дефицит на желязо, кървене, някои видове рак или заболявания на костния мозък.

Ниски стойности

Понижени стойности на червени кръвни клетки може да има при:

 • Анемия от различен произход – менструално кървене, стомашна язва, рак на дебелото черво, възпалителни заболявания на червата, някои тумори, болест на Addison, таласемия, отравяне с олово, сърповидно-клетъчна анемия.
 • След отстраняване на слезката (далака).
 • Недоимък на фолиева киселина и витамин B12 – пернициозна анемия.

Понижени стойности на бели кръвни клетки може да има при:

 • Химиотерапия, апластична анемия, вирусни инфекции, малария, алкохолизъм, СПИН, лупус, синдром на Cushing.
 • Уголемяване на слезката (далака).

Понижени стойности на тромбоцити може да има при:

 • Бременност.
 • Идиопатична тромбоцитопенична пурпура.
 • Уголемяване на слезката.

Кога не трябва да провеждате изследването?

Изследването на пълна кръвна картина може да не се проведе или получените от него резултати да не са полезни в следните случаи:

 • Ако еластичен маншет е престоял дълго време на ръката, преди да бъде взета проба от кръв.
 • При прием на някои медикаменти, които намаляват броя на тромбоцитите – някои антибиотици, диуретици, химиотерапевтични лекарства и др.
 • Високите стойности на бели кръвни клетки или триглицериди могат да доведат до фалшиво високи стойности на хемоглобин.
 • При уголемена слезка може да има намален брой на тромбоцити или бели кръвни клетки.
 • По време на бременност може да има по-ниски нива на червени кръвни клетки и по-високи нива на бели кръвни клетки.
 • При слепване на тромбоцитите в тестовата епруветка може да има фалшиво понижени стойности на тромбоцити.

Още за: Пълна кръвна картина | Мед. изследване
от framar.bg

328 коментара по “Пълна кръвна картина
 1. Нели казва:

  Привет,
  С молба-желание моля дами се каже за изследванията!
  Благодаря

 2. Нели казва:

  Хематология
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  ПКК 17 показателя FC
  левкоцити 5.6 G/L 4,4 – 11,3 FC
  лимфоцити бр. 1.9 G/L 1,47 – 2,73 FC
  лимфоцити % 33.3 % 20 – 40 FC
  MID 0.3 G/L 0,3-1,2 FC
  MID% 5.5 % 3-12 FC
  неутрофили бр. 3.4 G/L 2.2 – 4.8 FC
  неутрофили % 61.2 % 45 – 70 FC
  хемоглобин 132 g/L 120 – 160 FC
  еритроцити 4.03 T/L 3,90 – 5,90 FC
  хематокрит 0.38 L/L 0,35 – 0,47 FC
  ср. обем на еритроцитите 95.2 fl 78 – 96 FC
  ср. Hgb. съдърж. в ер. 32.7 pg 28 – 33 FC
  ср. Hgb. концентация. в еритр. 344 g/l 320 – 360 FC
  RDW-CV 14.3 10.8-27.00 FC
  RDW-SD 49.5 % 28,2 – 51,8 FC
  тромбоцити 198 G/L 130 – 440 FC
  общ обем 0.2 % 0.01 – 9.99 FC
  СУЕ 17 mm 2 – 15 manual
  Биохимия
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  Глюкоза 5.52 mmol/l 2.8 – 6.1 PHOT
  Креатинин 89.2 umol/l 44 – 96 PHOT
  Урея 3.76 mmol/l 2,60 – 7,40 PHOT
  Пикочна киселина 251.4 umol/l 149 – 363 PHOT
  Холестерол 6.22 mmol/l < 5.17 PHOT
  Триглицериди 1.33 mmol/l < 1.71 PHOT
  ASAT 12 U/l 4 – 31 PHOT
  ALAT 14 U/l 0 – 33 PHOT
  GGT 16 U/l < 50 PHOT
  Хормони
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  TSH 1.68 uIU/ml 0.27 – 4.2 ECLIA
  Урина-ОХИ
  Име на теста(изследване) Резултат Единици Референтна стойност Метод
  Урина ОХИ и седимент EO (PHOT)
  Специфично тегло 1.015 1.010 – 1.030 EO (PHOT)
  pH 7.5 5 – 7 EO (PHOT)
  Левкоцити +1 70 cell/ul (-) 0; (+-) 15; (+) 70; (2+) 125; (3+) 500 EO (PHOT)
  Нитрити (-)negative (-) negative EO (PHOT)
  Белтък урина – 0 g/l (-) <0.15; (+-) 0.15; (+) 0.30; (2+) 1.0; (3+) 3.0 EO (PHOT)
  Глюкоза – 0 mmol/l (-) 55 EO (PHOT)
  Кетони – 0 mmol/l (-) 8 EO (PHOT)
  Уробилиноген Normal umol/l (-) normal; (+) 33; (2+) 66; (3+) >131 EO (PHOT)
  Билирубин – 0 umol/l (-) <8.6; (+) 8.6; (2+) 33; (3+) 100 EO (PHOT)
  Еритроцити в урина – 0 (-) negative EO (PHOT)
  урина седимент 4-5 левкоц..ед.еритр..бактерии.епит.кл-ки EO (PHOT)

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Нели,
   Изследванията са добри.
   Само холестерола е повишен.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 3. НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА казва:

  Здравейте д-р Янакиев.
  Бих искала да Ви помоля за мнение. На 56 години съм. Това са резултатите ми:
  HGB ( Хемоглобин ) 151 g/L Ж ( 120-160 )
  RBC ( Еритроцити ) 5,36 T/L Ж ( 3.7-5.3 )
  HCT ( Хематокрит ) 0.45 L/L Ж ( 0.36-0.48 )
  WBC ( Левкоцити ) 6,0 G/L 3.5 -10.5
  MCHC ( ср.конц.на Нgb в еритр ) 334 g/l 300-360
  MCH ( ср.Hgb съдърж. в еритр. ) 28.2 pg 27.0-33.0
  MCV ( ср. обем на еритроцитите )84,3 fL 82.0 -96.0
  RDW% ( Девиация на еритр. р-ие )13.6 % 11.6 – 15.7
  PLT ( Тромбоцити ) 246 G/L 100-440
  MPV ( ср.обем на тромбоцита ) 9,7 fL 7.5-11.0
  LYMF ( Лимфоцити – бр ) 2.80 G/L 0.9 – 5.3
  GRAN ( Гранулоцити – бр. ) 2.90 G/L 1.3 – 7.4
  MID ( Междинни по обем клетки – бр.) 0.30 G/L
  LYMF% ( Лимфоцити – % ) 46.50 % 20.0 – 50.0
  GRAN% ( Гранулоцити – % ) 48.10 % 30.0 – 70.0
  MID% ( Междинни по обем клетки – % ) 5.40 %
  Глюкоза Серумна ( GLU S ) 4.96 mmol/L 2.78 – 6.11
  Холестерол ( CHOL ) 6.71 mmol/L 3.2-5.6

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Николета,
   Изследванията Ви са добри
   само холестеролът е повишен.
   Препоръчвам Ви Ликоподиум 15 сн -2 пъти по 5 гран.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 4. Елвира Веселинова казва:

  Здравейте д-р Янакиев, с подути шийни лимфни възли съм. От 2дни ме боли гърлото и имам хрема. Бях при 3ма доктори , които са на различно мнение и с различен антибиотик. Накараха ме да направя ПКК и изследване за ебщайн и цитомегало вирус.В Пирогов искаха да ме заприходят на венозен антибиотик и някакви вливания.Отказах тъй като до колкото разчитам в момента нямам мононоклеоза, а съм я карала в миналото.УНГ също смята така и мисли че е ангина.Прилагам изследванията по-долу и моля за вашето мнение

  • Елвира Веселинова казва:

   Ако не е посочено друго, референтните граници са за пол Жена, възраст 28 г.

   Диагн. на инфекциозни б-ти
   Забележка:
   Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности
   Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM Профил * *
   Цитомегаловирус (CMV) IgM 7.38 U/ml 22 пол.
   Цитомегаловирус (CMV) IgG 109.00 U/ml 14.0 пол.
   Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) Профил * *
   Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) <10.00 IU/ml 40 пол.
   Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 193.00 IU/ml 20 положителен
   Край на справ

   • Елвира Веселинова казва:

    Забележка:
    Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности
    Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM Профил * *
    Цитомегаловирус (CMV) IgM 7.38 U/ml 22 пол.
    Цитомегаловирус (CMV) IgG 109.00 U/ml 14.0 пол.
    Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) Профил * *
    Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) <10.00 IU/ml 40 пол.
    Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 193.00 IU/ml 20 положителен
    Край на справката.

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Елвира,
   Ккато виждам сте положителна на ЕБСТАЙН БАР вирус.
   Най-вероятно Ви повтаря тази инфекция. Към нея трябва да бъдем внимателни, за това ще се наложи и прием на антибиотик.
   Направете консултация със специалист .
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 5. Валентина Вичева казва:

  Здравейте д-р Янакиев,след изкарана скарлатина 12 дни след антибиотика(клацид) пуснах изследвания на сина ми(5г.)и малко ме притесниха резултатите!
  СУЕ 15mm/h 4-12
  WBC(левкоцити) 5.93 4.5-13.5
  Sg(сегментоядрен гранулоцит) 48.6%
  Ео(еозинофилен гранулоцит) 13.3!!!%
  Ва(базофилен гранулоцит) 2.7%
  Мо(моноцит) 7.1%
  Ly(лимфоцит) 28.3
  RBC(еритроцити-бр) 4.91 4.6-6.2
  Hgb(хемоглобин) 134 115-143
  Hct(хематокрит) 0.392 0.40-0.54
  MCV(ср.обем на еритроцита) 79.9 82.0-98.0
  MCH(ср.Hgb съдърж.в еритр.) 27.3 28.0-33.0
  MCHC 342 330-350
  RDW(девиация на еритр.р-ие) 16.1% 11.6-13.7
  Plt(тромбоцити) 385 140-440
  MPV(ср.обем на тромбоцита) 6.89 7.5-11.0
  Pct(тромбокрит) 2.65 0.0-6.6
  PDW(ширина на тр.р-ие) 19.6 0.0-99.0

  Много ще съм благодарна да ми ги разчетете!
  От известно време сутрин го сърбят очите и носа и киха,мисля че може да имаме и някаква алергия.Благодаря!!!

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Валентина,
   Да, има завишение на Еозинофилите, но мисля ,че сътоянието е временно.
   Не се притеснявайте.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 6. Теодора казва:

  Здравейте д-р Янакиев детето е на 5г. и трети месец кашля. Сменихме два антибиотика и след 24часа след спиране на антибиотика детето пак е с 38 температура. Това са изслидванията моля за вашето мнение/детето е със синдром на Патау/
  СУЕ (ESR) 16 mm/h Мдо 50г.до18,над 50 до 22;Ждо 50г.до 25,над 50г.до
  ПКК (CBC) Профил *
  WBC (Левкоцити) 14.80 10^9/l възрастни: 3.50 – 10.50; деца: 6.00 – 14.50
  LY% (Лимфоцити) 34.3 % 20.0 – 48.0 (50.0 – 70.0 за деца до 4г)
  MO% (Моноцити) * % 1.0 – 11.0
  MID% (Mo+Eo+Ba) 7 % 0.1 – 24.0
  EOS% (Еозинофили) * % 0.0 – 6.0
  BASO% (Базофили) * % 0.0 – 2.0
  NEU% (Неутрофили) 58.6 % 40.0 -70.0 (20.0 – 50.0 за деца до 4г)
  LY# (Лимфоцити) 5.10 10^9/l 1.10 – 3.80 (1.30 – 7.40 за деца до 4г)
  MO# (Моноцити) * 10^9/l 0.07 – 0.80
  MID# (Mo+Eo+Ba) 1.1 10^9/l 0.0 – 1.8
  EOS# (Еозинофили) * 10^9/l 0.000 – 0.500
  BASO# (Базофили) * 10^9/l 0.000 – 0.140
  NEU# (Неутрофили) 8.600 10^9/l 2.100 – 6.400 (0.900 – 5.300 за деца до 4г)
  RBC (Еритроцити) 4.910 10^12/l M(4.6 – 6.2) Ж(4.2 – 5.4) Деца(3.7 – 5.3)
  Hgb (Хемоглобин) 120 g/l М(135 – 180); Ж(120 – 160); Деца(108 – 154)
  Hct (Хематокрит) 0.360 l/l М(0.40 – 0.53); Ж(0.36 – 0.48); Деца(0.34 – 0.41)
  MCV (Ср. обем на еритроцита) 73.3 fl Възрастни (82.0 – 96.0); Деца (77.0 – 92.0)
  MCH (Ср. Hbg съдърж. в еритр.) 24.4 pg Възрастни (27.0 – 33.0); Деца (21.0 – 38.0)
  MCHC (Ср. Hgb конц. в еритр.) 333 g/l 300 – 360
  RDW (Вариация на ерит. р-ие) 14.6 % 11.5 – 14.5
  Plt (Трoмбоцити) 217 10^9/l 130 – 420
  MPV (Ср обем на тромбоцита) 10.0 fl 7.5 – 11.0
  Pct (Тромбокрит) * ml/l 1.00 – 4.50
  PDW (Ширина на тр. р-ие) 13.9 % 15.5 – 22.5
  Имунология
  Забележка:
  Име на теста (изследване) Резултат Единици Референтни стойности
  C-реактивен протеин (CRP) 8.21 mg/l < 5.0

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Теодора,
   Детето Ви няма проблме с кръвната картина.
   Явно има някаквъ хронично огище – сливици, трета сливица, синузит?
   Трябват по-детайлни изследвания и преглед.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

 7. Снежанка Раденкова казва:

  Здравейте д-р Янакиев,
  Детето ми е на 2 години при рутинни кръвни изследвания съобразно референтните стойности посочени от съответната лаборатория всички показатели са в норма.Единствено тромбоцитите са 175 при референтна стойност от 180-370 и хемоглобина е 133 . Има ли нещо притеснително затова че тромбоцитите са малко по-малко от референтнта стойност?

  • Mario Janakiev Mario Janakiev казва:

   Здравейте Снежанка,
   не, няма нищо притеснително.
   С уважение д-р МАРИО Янакиев


   Интернет консултациите са само насочващи и не могат да заменят прегледа при лекар. Всичко за здравето на детето прочете в книгата "ОТ НУЛА"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*


*

Подгответе децата за лято 2017
Facebook

http://rezerv-e.com/mario-21

Posted by Rezerv-E on 10 юли 2015 г.